ගෝඨාභය ගේ ඉදිරි ආණ්ඩුවේ කැබිනට්ටුවට අලුත් මුහුණු ගණනාවක් පාතාලයන්ගේ තෝම්බුවක් හදයි

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ සජිත් ප්‍රේමදාසගේ නව රජයේත් අගමැති බව කියයි .

නව පාලනයක් නව නායකත්වයක් සහ නව
තේමාවක් යටතේ අලුත් ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට සැරසෙන බව කියන සජිත් ගේ ආණ්ඩුවේ නව අගමැති තමන් බව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පසුගිය දා ප්‍රකාශ කළේය .රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙම ප්‍රකාශය කළේ පසුගිය කාලයේ දිගින් දිගටම සජිත් හිතවාදීන් තමන් පිහිටුවන නව රජයේ අගමැති ධුරයට නවක මුහුණක් ගෙනෙන බව ප්‍රකාශ කිරීම නිසාය .

රනිල් මාධ්‍ය හමුවී කරන ලද මෙම ප්‍රකාශයෙන් පසු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සජිත් ප්‍රේමදාස හිතවාදීන් බලවත් කැළඹිමට ලක්ව සිටින අතර ඔවුන් ප්‍රකාශ කරන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙම ප්‍රකාශය මගින් සජිත්ගේ පරාජය තහවුරු කරන ලද ලද බවයි .සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට හිමිවීමට නියමිතව තිබූ පාවෙන ඡන්ද දායකයන්ගෙන් මධ්‍යස්ථ ඡන්ද ඔහුට අහිමි කිරීම සඳහා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිතාමතාම මෙම ප්‍රකාශය සිදු කරන ලද බව සජිත් හිතවාදීන් ගේ මතයයි.දැනට මෙරට ඡන්ද දායකයන්ගෙන් සියයට 25ක් පමණ තමන් ඡන්දය දෙන්නේ කාට දැයි තවමත් තීරණය කර නැත. එම මධ්‍යස්ථ ඡන්ද දායක පිරිස ගේ
මතය දිනාගැනීම සඳහා පක්ෂ දෙකම දෙක ම උග්‍ර සටනක නිරතව සිටින මොහොතක රනිල් විසින් කරන ලද ප්‍රකාශය සජිත්ගේ ජයග්‍රහණය ට එරෙහිව සිදුකරන ලද්දක් බව සජිත් හිතවාදීන් ප්‍රකාශ කරති.

Leave a reply: