අන්තර්වාර ආණ්ඩුවට කුඩා කැබිනෙට්ටුවක්

තමන්ට ලැබුණු ජන වරම අනුව නව ආණ්ඩුවක් පිහිටවන බවත් එහි ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ වගකීම තමන් විසින් දරන බවත් නව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජාතිය අමතා ප්‍රකාශ කළේය .

අප වෙත වාර්තා වන ආකාරයට හදිසි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් සදහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය පාර්ලිමේන්තුවේදී සහාය ලබා නොදුනහොත් ලබන මාර්තු මාසය දක්වා පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවිය නොහැක.ඊට විකල්පයක් ලෙස ජනාධිපතිවරණයේදී ලැබුණු ජන වරම පාවිච්චි කොට අන්තර්වාර ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමටත් ඇමැතිවරුන් කීප දෙනෙකුට සීමා වූ කැබිනෙට්ටුවක් ස්ථාපිත කිරීමටත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීන්දු කර තිබේ .ඒ සම්බන්ධ අවසන් තීරණය හෙට දිනයේදී ගැනීමට නියමිතය .

Leave a reply: