අයවැයෙන් පසු පළාත් සභා

ලබන නොවැම්බරයේ අය වැය මැති සබයට ඉදිරිපත් කොට සම්මත කර ගත් වහාම පළාත් සභා මැතිවරණය කැඳවෙනු ඇතැයි රජය පවසයි .

අර්බුදය ට ලක්ව තිබෙන ජන්ද ක්‍රමය සංශෝධනය ඊට පෙර සිදු නොවන අතර පවත්නා මනාප ක්‍රමයටම පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වෙයි .ඒ සඳහා දැනටමත් රජය නිල නොවන මට්ටමින් කටයුතු ආරම්භ කර තිබේ .අප වෙත ලැබෙන නවතම ආරංචි මාර්ග අනුව පළාත් සභා මැතිවරණය ජනවාරි මස අග සතියේ පැවැත්වීමට රජය අපේක්ෂා කරයි.

පළාත් සභා ක්‍රමය රටට නොගැලපෙන බැවින් එය අහෝසි කර දැමිය යුතු යැයි පළාත් සභා රාජ්‍ය අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර පසුගිය දා ප්‍රකාශ කළේය .එහෙත් හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී සංසදය ඒ සම්බන්ධව සරත් වීරසේකර මහතා ට දැඩි විරෝධයක් දැක්වීය රජයේ ප්‍රධානීන් ගණනාවක් ම පළාත් සභා රටට නොගැලපෙන බවට පුද්ගලික ව මත දරතත් ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම අනුව පළාත් සභා පිහිටුවා ඇති නිසා ඒක පාර්ශ්විකව පළාත් සභා අහෝසි කිරීමට රජය ට නොහැකි වී තිබේ .ඉන්දියාව ද පළාත් සභා ජන්දය පැවැත්වීම ගැන අවධානයෙන් පසුවන බව තානාපති අංශ ආරංචි මාර්ග කියයි .

Leave a reply: