අලුත් චක්‍රලේඛයකින් ජනතාවට ඔප්පු දෙනවා

ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති නීතිඥ නිලන්ත විජේසිංහ

ඉඩම් අහිමි වූ විහාරස්ථානවල ගැටලු විසඳනවා

කාබනික පොහොර හදන්නත් අප තීරණයක් ගෙන තිබෙනවා

අපේ අරමුණ ජාතික කෘෂි ආර්ථිකය  නඟා සිටුවීමයි

කඩිනම් රාජ්‍ය සේවයක් සපයා දීම තුළ ජනතාවගේ දෛනික ජීවිතයේ ගැටලු රැසකට විසඳුම් දිය හැකි අතර එසේ සිදු කිරීමට රාජ්‍ය ආයතන මෙන්ම රාජ්‍ය නිලධාරීන් ද බැඳී සිටී. ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව ද කඩිනම් සහ කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය සේවයක් සපයා දී‍මේ අරමුණින් පසුගිය වකවානුව තුළ නව වැඩසටහන් සහ ප්‍රතිසංස්කරණ රැසක් සිදු කොට ඇත. ඒ පිළිබඳව මේ සාකච්ඡාව දිගහැරෙන්නේ ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති නීතීඥ නිලන්ත විජේසිංහ සමඟිනි.

l ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවේ කාර්යභාරය කුමක් ද?

ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව පිහිටුවන ලද්දේ 1972 අංක 1 දරන ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ පනතින්. මේ පනත යටතේ පෞද්ගලික අංශය සතුව අක්කර 50ට වැඩියෙන් තිබෙන කෘෂිකාර්මික ඉඩම් පවරා ගැනීමක් සිදු වුණා. එසේ පවරා ගත් ඉඩම් පරිපාලනය කිරීම මේ වන විට ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව මඟින් සිදු කෙරෙනවා. විශේෂයෙන්ම පවරා ගත් ඉඩම්වල පුද්ගලයින්ට වන්දි ගෙවීම, ඉඩම් දුන් අයගේ නීතිමය බැඳීම් සම්බන්ධ කටයුතු ඉටු කිරීම සහ ඉඩම්වල පදිංචි වී සිටින පුද්ගලයින්ට ඔප්පු දීම මෙන්ම කෘෂිකාර්මික කටයුතු සහ අනෙකුත් ව්‍යාපෘති කටයුතු සඳහා බදු දීම වැනි කාර්යයන් කොමිෂන් සභාවේ කාර්යභාරයට අයත්.

l මෙම කාර්යභාරය කර ගෙන යෑමේදී කොමිසම පසුගිය කාලය තුළ මුහුණු දුන් ගැටලු සහ අභියෝග ගැන කතා කළොත්?

එළඹෙන වසර වන විට ඉඩම් කොමිෂන් සභාව ආරම්භ කොට වසර 50ක් පමණ වනවා. විශාල ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් අප මේ කොමිෂන් සභාව බාර ගන්න කොටත් තිබුණා. විශේෂයෙන් ජනාධිපතිතුමා කියා සිටියා ජනතාවට ඔප්පු පිරිනමන ලෙස. මේ ඔප්පු දෙන්නේ චක්‍රලේඛයක් මඟින්. එම චක්‍රලේඛයෙනුයි ඔප්පු දීමට විවිධ කොන්දේසි පනවා තිබුණේ. මා සභාපති ධුරයට පත් වූ පසු දුටු කරුණක් වන්නේ මෙම චක්‍රලේඛය හේතුවෙන් සුළු සුළු කාරණා මත මිනිසුන් විශාල ප්‍රමාණයකට ඔප්පු ගැනීමට නොහැකි වී තිබීම. මේ සම්බන්ධ චක්‍රලේඛ විශාල ප්‍රමාණයක් තිබුණා. ඒ විවිධ කාරණාවලට විවිධ චක්‍රලේඛ වශයෙන්. ඇතැම් විට ජනතාව ඒ චක්‍රලේඛවල සිරවී සිටි බවක් පෙනෙන්නට වුණා. මේ නිසාම මම මාස 7ක් පමණ මෙය අධ්‍යයනය කළා. අපේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල 20ක් තිබෙනවා. ඒවායේ වැඩ කෙරෙන්නේ නැති විට ජනතාව කොළඹ කාර්යාලයට එනවා. මම මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම අධ්‍යයනය කොට, පෙර තිබූ චක්‍රලේඛ සියල්ලම අහෝසි කොට නව චක්‍රලේඛයක් නිර්මාණය කළා. එමඟින් අපට හැකි වුණා ජනතාවට විශාල වශයෙන් සහන සපයා දීමට. විශේෂයෙන්ම අඩු ආදායම්ලාභීන්ගෙන් අය කළ අනවසර පර්යමය ගාස්තු ඉවත් කිරීම අලුත් චක්‍රලේඛයෙන් සිදු කළා. එවිට ඔවුන් ගෙවිය යුතු වන්නේ ඔප්පු ගාස්තු පමණයි. ඇතැම් පවුල් සංස්ථා බිඳ වැටීමෙන් දරුවන් අසරණව සිටින පවුල්වලටත් සහන දීමට අලුත් චක්‍රලේඛයෙන් අප කටයුතු කරනවා. එසේම ඉඩම් කොමිෂන් සභාවේ ඉඩම්වල තිබෙන පූජනීය ස්ථානවලටත් ඔප්පු දීමට තීරණයක් ගෙන තිබෙනවා. ‘ඉඩම් කොමිසම ගමට’ නමින් අප වැඩසටහනක් ආරම්භ කළා. ජනතාව අසලට යෑමේ අරමුණෙන් දියත් කළ එහි පටන්ගැන්ම සිදු වුණේ අනුරාධපුරයෙන්. පසුගිය කාලය තුළ කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් නැවතී තිබුණු එම වැඩසටහන සති දෙකකින් පමණ නැවත ඇරඹීමට කටයුතු කරනවා. ඉන් පසුව සෑම ග්‍රාමසේවා කොට්ඨාසයකම අපේ ඉඩම් තිබෙන ප්‍රදේශවලට ගොස් ජනතාව එම ස්ථාන වෙත කැඳවා ඔවුන්ගේ ඉල්ලුම් පත්‍ර වැනි දේ එතැනදීම ගන්නවා. අරගෙන අවශ්‍ය කටයුතු ඉටු කරනවා. එසේම දුරකථන ඇමතුම් දුන්න ද සම්බන්ධ කර ගැනීමට අපහසු බවට ජනතාවගෙන් පැමිණිලි ලැබීම කොමිෂන් සභාවේ තිබුණු ප්‍රධාන ගැටලුවක්. පසුව අප 1931 විශේෂ ක්ෂණික ඇමතුම් ඒකකයක් දුන්නා. එය ආරම්භ කළේ පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේ. ඒ ඔස්සේ අපට පැමිණිලි 800ක් පමණ ලැබුණා. ඒවායෙන් විශාල ප්‍රමාණයකට මේ වන විටත් විසඳුම් දී තිබෙනවා. අපට ආදායම් අංශයක් තිබුණෙ නෑ. පසුව අප වෙනම ආදායම් අංශයක් ස්ථාපිත කළා. සේවකයන්ගේ උසස්වීම් සම්බන්ධයෙන් වූ ප්‍රශ්න සම්පූර්ණයෙන්ම විසඳුවා. ඒ වගේම අපට පැවරුණු ඉඩම් සම්බන්ධයෙන් අපට ලේඛනයක් තිබුණෙ නෑ. මේ වන විට අප ඒ ඉඩම් ලේඛනය සකසා 50%ක පමණ වැඩ අවසන් කොට තිබෙනවා. ඒ වගේම අපට තිබුණු ගැටලුවක් තමයි රාජකාරි කිරීමට අපේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවලට වාහන නොතිබීම. පසුව වාහන 10කුත් කුලී පදනම මත ගෙන රාජකාරි ඉටු කිරීමට පහසුකම් සලසා දුන්නා. සේවක ගැටලු බොහෝ දුරට විසඳුවා. බඳවා ගැනීම් පටිපාටිය සංශෝධනය කළා. සේවකයන් දිරිමත් කිරීම සඳහා බෝනස් දුන්නා. එසේම කොවිඩ් අරමුදලටත් ලක්ෂ 25ක මුදලක් දුන්නා.

l ‘ශාසනාභිවන්දනා’ නමින් වැඩසටහනක් ආරම්භ කළා නේ ද?

එම වැඩසටහන යටතේ ඉඩම් කොමිෂන් සභාවේ ඉඩම්වල තිබෙන විහාරස්ථාන 300ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා, එම විහාරස්ථාන සඳහා ඉදිරියේදී රුපියල් 200 බැගින් අය කොට ඔප්පු දීමට තීරණය කොට තිබෙනවා. ඊට අමතරව පල්ලි 50කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. එම පල්ලිවලටත් වෙනම ඔප්පු දීමක් සිදු කරනවා.

l ඉඩම් කොමිෂන් සභාවේ ඉදිරි වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳව කතාබහ කළොත්?

ඉඩම් අමාත්‍ය ලෙස කටයුතු කරන එස්. එම්. චන්ද්‍රසේන මැතිතුමා විශාල වශයෙන් ඉඩම් කොමිෂන් සභාවේ වැඩකටයුතු පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමින්, ජනතාවට කඩිනමින් ඔප්පු දීමටත් ව්‍යාපෘතිවලට ඉඩම් දීමටත් අපට උපදෙස් දී තිබෙනවා. කාබනික පොහොර හදන්නත් අප තීරණයක් ගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මේ වන විට උතුරුමැද පළාතේ ව්‍යාපෘති 35ක් ආරම්භ කොට තිබෙනවා. එම ව්‍යාපෘති සඳහා ව්‍යාපෘති නිලධාරින් සහ සහායකයින් බඳවා ගනිමින් නව රැකියා අවස්ථා උත්පාදනය කොට තිබීමත් විශේෂත්වයක්. ඊට අමතරව ඉඩම් කැබලි ලක්ෂයක් තරුණ ව්‍යවසායකයන්ට සපයා දීම සඳහා සෞභාග්‍ය දැක්ම යටතේ ඇරඹුණු ‘සෞභාග්‍යයේ රන්බිම නවෝදය’ වැඩසටහන ඔස්සේ මේ වන විට 300ක් පමණ ව්‍යවසායකයින් තෝරාගෙන ඔප්පු දීමට කටයුතු කර ගෙන යනවා. රාජ්‍ය ආයතන අතර තිබෙන නඩු සමථයකට පත්කර ගැනීමට ජනාධිපතිතුමා අපට උපදෙස් දුන්නා. එවැනි නඩු එක්දහස් ගණනක් තිබෙනවා. ඒ අනුව දැනට රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාව, ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය සහ හලාවත වැවිලි සමාගම, ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගම අතර තිබෙන රාජ්‍ය ආයතන නඩු සමථ කරගැනීමට අවශ්‍ය මූලික තීරණ ගෙන එම නඩු සමථ කරගෙන යනවා. එමඟින් විශාල මුදලක් ඉතුරු වෙනවා. එසේම පරිසරයට විශාල හානියක් වී තිබෙන ෆයිනස් ගස් ඉවත් කොට ඒ තැන්වල වෙනත් වගා කටයුතු කිරීමට ඉඩ දීමට ජනාධිපතිතුමා උපදෙස් දුන්නා. අප එහි මූලික කටයුතු කරගෙන යනවා. මේ කාරණාවෙදි වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අපට යම් විරෝධතාවක් දැක්වුවත් ඉක්මනින් එම ගැටලු විසඳගෙන ඉදිරි කටයුතු මෙහෙයවීමට අප බලාපොරොත්තු වෙනවා. ජනාධිපතිතුමාගේ ‘ගම සමග පිළිසඳරක්’ සෑම වැඩසටහනකටම මා සහභාගි වෙනවා. එහිදී බොහෝ විට ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවට අදාළ ප්‍රශ්නත් මතු වෙනවා. එම ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් දී‍මේ කර්තව්‍යයේ 60%ක් 75%ක් පමණ ප්‍රමාණයක් මේ වන විට වැඩ අවසන්. ළඟදීම අප මීමුරේ ප්‍රදේශයේ ඔප්පු දීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.

l ආයතනයේ වත්මන් ක්‍රියාකාරීත්වය සිදු වන ආකාරය පිළිබඳව යමක් සඳහන් කරමු ද?

ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් භුක්ති විඳින ඉඩම්වලට ඔප්පු දෙන ලෙස ප්‍රාදේශීය සභාවලින් විශාල ලෙස ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වෙනවා. අප සාමාන්‍යයෙන් සිදු කරන්නේ ඉඩම් බදු දීම හෝ විකිණීම. මක්නිසා ද යත් පනත අනුව කොමිෂන් සභාවේ ඉඩම් නොමිලයේ බැහැර කළ නොහැකියි. ඒවා මුදලක් අයකර ගෙන දිය යුතු බව පනතේ පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා. එහෙත් පළාත් පාලන ආයතන ඉටු කරන විශේෂ සේවය සලකා ඉඩම් කොමිෂන් සභාවට අයත් ඉඩම්වල තිබෙන පළාත් පාලන ආයතන තුළ තිබෙන සුසාන භූමි සහ ක්‍රීඩා පිටිවලට අප පර්චසයකට රුපියල් 200ක මුදලක් අය කොට කඩිනමින් ඔප්පු දීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එය බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමත් විශේෂයෙන් සඳහන් කළ දෙයක්. එසේම පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂන් රණසිංහත් නාමල් රාජපක්ෂ ක්‍රීඩා ඇමතිතුමාත් අපගෙන් ඉල්ලීමක් කළා මේ ක්‍රීඩාපිටි කඩිනමින් සහනදායි ක්‍රමයකට දෙන්න කියා. ඒ වැඩසටහන දැන් අප ආරම්භ කර තිබෙනවා. කොමිෂන් සභාවෙ කිසිම අංශයක ඩේටා බේස් එකක් තිබුණෙ නෑ. හැම අංශයකටම අදාළව මම මේ දිනවල ඩේටා බේස් එකක් හදාගෙන යනවා. අපේ කමිටු සාමාජිකයින්ට ටැබ් දුන්නා. ඒ අනුව සියලුම කමිටු සාමාජිකයන්ට සියලු ලිපි ලේඛන ඔන්ලයින් ක්‍රමයට යවනවා. ‘බෝර්ඩ් පැක්’ නම් නව ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දී තිබෙන අතර කමිටු සාමාජිකයන්ට හැකියාව තිබෙනවා ටැබ් එක පමණක් රැගෙන විත් කමිටු රැස්වීමේ අසුන්ගන්න. ලිපිගොනු ඔසවාගෙන ආ යුතු නෑ. එසේම ඩිජිටල්කරණය සම්බන්ධයෙන් අප ඩේටාබේස් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක් සකස්කර තිබෙනවා. වෙබ් අඩවිය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කොට නවීන පන්නයට තොරතුරු සියල්ලම ඇතුළත්කොට නැවත නිර්මාණය කර තිබෙනවා. අපේ තිබෙන අනෙක් සිස්ටම් සියල්ලම ඩිජිටල්කරණය කිරීමට මේ වන විට ටෙන්ඩර් කැඳවා අවසන්. ඉඩම් කොමිෂන් සභාවේ පරණ නිල ලාංඡනය වෙනුවට කොමිෂන් සභාවේ අරමුණ නියෝජනය වන අන්දමේ නව නිල ලාංඡනයක් නිර්මාණය කළා. සියලුම අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට සහ කලාප අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට තව කෙටි කලක් ඇතුළත ලැප් පරිගණක දීමට කටයුතු කරනවා. ඉදිරියේදී ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ටත් යතුරුපැදි ලබාදී රාජකාරි කටයුතු පහසු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අතරම ක්ෂේත්‍ර නිළධාරින් සිටින ස්ථානය හඳුනාගන්නා යෙදවුමක් අප නිර්මාණය කොට තිබෙනවා. එම යෙදවුම (app) තවත් මාස දෙක තුනකින් දියත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ අපේ සියලුම සේවකයන්ට එන්නත් දීමට කටයුතු කළා. සේවක සුබසාධනය වෙනුවෙන් ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග රැසක් ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. පසුගිය දිනවල අධ්‍යක්ෂකවරුන් වෙනුවෙන් පුහුණු වැඩසටහන් කිහිපයක්ම ක්‍රියාත්මක වුණා. ක්‍රමක්‍රමයෙන් සිස්ටම් එක අලුත් විදිහට සකස් කරගනිමින් පවතිනවා. 2002 -2004 කාලයේදී ඉඩම් පැවරීම් කිහිපයක් නීති විරෝධී ආකාරයෙන් සිදුවී තිබුණා . ඒ ඉඩම්වලින් විශාල ආදායමක් අහිමි වී තිබෙනවා. ඒ සඳහා අලුතෙන් විමර්ශන අධ්‍යක්ෂකවරුන් තිදෙනකු නම් කොට ඔවුන් මඟින් ඒ පිළිබඳ සියලු තොරතුරු ගනිමින් සිටිනවා. නැවත ඒවායේ මුදල් අයකර ගැනීමටත් නීති විරෝධි පැවරීම් සිදුවී ඇති නම් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටත් කටයුතු කරනවා. පසුගිය කාලය තුළ සිදු වූ ඇතැම් නීති විරෝධී පැවරීම්, කූට ලේඛන සැකසීම්වලට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග දැනටමත් ගෙන තිබෙනවා.

l කොමිෂන් සභාව වෙනත් ස්ථානයකට රැගෙන යෑමේ සූදානමක් තිබෙන බව දැනගන්න ලැබුණා?

ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ සභාව පවත්වාගෙන යන්නේ කුලියට ගත් ගොඩනැඟිල්ලක. මාසයකට රු. ලක්ෂ 16ක් ගෙවනවා. එහෙත් ඉඩකඩ පහසුකම් විශාල ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබෙනවා. කුලී පදනම මත තවත් ස්ථානයකට යෑමට බලාපොරොත්තු වන අතරම බත්තරමුල්ල ප්‍රදේශයේ පර්චස් 40ක ඉඩමක් අරගෙන මේ වන විට අලුත් ගොඩනැඟිල්ලක් ඉදිකිරීමට මූලික කටයුතු කරගෙන යනවා.

l කොමිෂන් සභාවේ ඉදිරි අරමුණු ගැනත් යමක් සඳහන් කළොත්?

ජනාධිපතිතුමාට අවශ්‍ය වී තිබෙන්නේ ජනතාවගේ ගැටලු හඳුනාගෙන, කඩිනම් රාජ්‍ය සේවයක් සපයා දෙමින් එම ගැටලු විසඳාදීමටයි. එහිදී ඉඩම් කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ලෙස මා හටත් ජනාධිපතිතුමාගේ සෞභාග්‍යයේ දැක්මේ අරමුණ කරා ඉදිරියට යෑමට ඉඩම් කොමිෂන් සභාව මෙහෙයවීම සම්බන්ධයෙන් විශාල වගකීමක් පැවරෙනවා. එසේම බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ඉටු කරන කාර්යයේදීත් අපේ සහයෝගය අපි අනිවාර්යෙන්ම දෙනවා. විහාර දේවාල ඉඩම් පනත යටතේ ඉඩම් අහිමි වූ විහාරස්ථාන ගණනාවක් තිබෙනවා. ඒ ගැටලු විසඳීම සඳහාත් අග්‍රාමාත්‍යතුමා සමඟ එකතු වී වෙනම වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කොට තිබෙනවා. විශාල ප්‍රශ්න පත්‍රයක් වගේ වෙලා තිබෙන ඉඩම් කොමිෂන් සභාවට ප්‍රශස්ත විසඳුම් සපයා දී කාර්යක්ෂම ආයතනයක් බවට පත් කොට, අපේ තිබෙන ඉඩම්වලින් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගෙන දෙන ආකාරයට ජාතික කෘෂි ආර්ථිකය නඟා සිටුවීමට අවශ්‍ය සහයෝගය දීමයි අපේ අරමුණ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය අන්දමින් ආයතනය මෙහෙයවීමටත් ඉදිරියට එන ඕනෑම අභියෝගයකට මුහුණ දීමටත් සූදානමින් සිටිනවා.

කාංචනා සිරිවර්ධන

(Courtesy of dinamina.lk)

Leave a reply: