අහෝසි නොකෙරෙන කොමිෂන් සභාවලට අලුත් මුහුණු

19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ඉවත් කිරීමත් සමඟ බොහෝ ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවල බලතල ඉවත් කෙරෙයි.ඇතැම් කොමිෂන් සභාවල අරමුණු හා පරමාර්ථ සංශෝධනය ට ලක් කෙරෙන බව ද වාර්තා වෙයි .

17 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ බලතල අඩු කොමිෂන් සභා ගණනක් තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වනු ඇත .රජයේ මුදල් කොමිසම ,විගණන කොමිසම ,රාජ්‍ය සේවා කොමිසම ,අධිකරණ සේවා කොමිසම ,අල්ලස් දූෂණ කොමිසම ආදී ආයතන මේ අතර වන බව වාර්තා වෙයි .අධිකරණ සේවා කොමිසමේ කිසිදු වෙනස්කමක් සිදු නොවන අතර අතුරුදන්වූවන්ගේ කොමිසම සහමුලින්ම හෝ අර්ධ වශයෙන් අහෝසි කෙරෙනු ඇතැයි පැවසේ .අතුරුදන් වූවන්ගේ කොමිසමක් පත් කිරීමෙන් ම මෙරට ජනතාව අතුරුදන් කෙරෙන රටක් ලෙස ලෝක සම්මතයක් ඇති වන බැවින් එය අහෝසි කළ යුතු යැයි යෝජනා වී ඇත .

ඉදිරි කාලයේ අහෝසි නොකර පවත්වාගෙන යන කොම්ෂන් සභා කිහිපය සඳහා ළඟදීම අලුත් සාමාජිකයන් පත් කෙරෙනු ඇත .දැනට ක්‍රියාත්මක බොහෝ කොමිෂන් සභාවල කාලය තවත් මාස දෙකකින් හමාර වෙයි .

Leave a reply: