ආණ්ඩුව එන්නත් කලින් සභාපතිකම එපා වෙයි

මහ මැතිවරණයේ ප්‍රතිපල නිකුත් වීමටත් පෙර යහපාලන රජය විසින් පත් කළ මානව හිමිකම් කොමිසමේ සභාපති දීපිකා උඩුගම මහත්මිය සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ලබා දී තිබේ .

ඇය හදිසියේ ඉල්ලා අස්වීමට හේතුවක් දක්වා නැත .එහෙත් නව රජය මේ ආකාරයෙන් ස්වාධීන කොමිෂන් සභා පිලිනොගන්නා බවත් ඒවා අහෝසි කර දමන බවත් ප්‍රකාශ කර ඇත .

පසුගිය කාලයේ ශ්‍රී ලංකා මානව කොමිසම විසින් ජිනීවා මානව හිමිකම් කොමිසම ට ශ්‍රී ලංකා ආරක්ෂක හමුදා සම්බන්ධයෙන් වාර ගණනක් වාර්තා ඉදිරිපත් කර තිබුණි .කොටි යුද්ධයේ අවසන් අදියරේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වූ බවත් ඒවා ගැන රජයේ ආරක්ෂක අංශ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කිරීමටත් එමගින් මඟ පෙන්වා තිබූ බව වාර්තා විය.

මෑතකදී එක්සත් ජාතින්ගේ සාම සාධක හමුදා මෙහෙයුම් සඳහා ශ්‍රී ලංකා හමුදාවෙන් තෝරා ගත් සෙබළුන්ට එම රැකියාවට අවශ්‍ය මානව හිමිකම් වාර්තාව කොමිසම විසින් නිසි ලෙස ලබා නොදීමෙන් ඔවුන්ට වෘත්තිය අවස්ථාව අහිමි වූ බවට කරුණු හෙළිදරව් විය.මේ ආකාරයට මානව හිමිකම් කොමිසමේ ක්‍රියාකාරිත්වය නිසා ප්‍රශ්න රැසක්ම හටගත් අතර ඉදිරි ආණ්ඩුව විසින් ඒ ගැන පියවරක් ගනු ඇතැයි කියවේ.එම පසුබිමේ හදිසියේම මානව හිමිකම් සභාපතිවරිය ඉල්ලා අස්වීමෙන් ඇති වූ පුරප්පාඩුව ට කිසිවෙක් අලුතින් පත් කර නැත .

Leave a reply: