ඇමැති තනතුරු කිසිවක් වෙනස් නොකිරීමේ තීරණයක්

ආණ්ඩුවේ අභිනව අමාත්‍ය මණ්ඩලය පත් කිරීමේදී ඒ ඒ අමාත්‍යවරුන් ට පැවරූ විෂය කාර්‍යන් නැවත වෙනස් නොකිරීම ට රජය තීන්දුවක් ගෙන ඇත .තනතුරු ලද ඇමැතීන් ගණනාවක් තමන්ට ලැබුණු විෂයයන් පිළිබඳව අසතුට පළ කරමින් ජනාධිපතිවරයා ට හා අගමැතිවරයා ට කරුණු දැක්වීමෙන් පසු මෙම තීරණය ගත් බව වාර්තා වෙයි .

අසතුටට පත් ඇමැතිවරුන්ට පසුව දුරකථනයෙන් ඇමතූ ජනාධිපතිතුමා ඒ අයට විෂයයන් පවරා දීමේ පදනම හා ඊට බලපෑ හේතු ද සවිස්තරව කියා තිබේ .තමන් පසුගිය කාලයේ රට පුරා විවිධ දිස්ත්‍රික්කවල ජනතාව හමුවීමට ගිය ගමන්වලදී ජනතාව මතු කළ ප්‍රශ්න විසඳීම පහසුවීමට නිශ්චිතවම අමාත්‍ය විෂයයන් නම් කරමින් අමාත්‍යාංශ නිර්මාණය කළ වගද ජනාධිපතිවරයා ඔවුන්ට දැන්වීය .

විශේෂයෙන් උසස් අධ්‍යාපන හා විශ්ව විද්‍යාල කටයුතු භාරව පත් කරන ලද රාජ්‍ය අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාට ද එම තනතුර බාරගතහොත් උසස් අධ්‍යාපනයේ විප්ලවයක් කළ හැකි යැයි ජනාධිපතිතුමා පැවසූ බව දැනගන්නට ඇත .

ජනාධිපතිවරයා රට පුරා කළ චාරිකාවලදී හඳුනාගත් ප්‍රශ්න අතර පානීය ජල සම්පාදන ප්‍රශ්නය ප්‍රධානය.එසේම වන අලි ගම් වැදීම ,ග්‍රාමීය මාර්ග ප්‍රශ්න ,ගොවිතැනට ජලය සහ කෘෂි යෙදවුම් හිඟය වැනි ප්‍රශ්න බොහෝ දුෂ්කර ප්‍රදේශවල ජනතාව මතු කළ ගැටලුය.මේවා විසඳීමට අවශ්‍ය ලෙස දැන් අමාත්‍යාංශ සංවිධානය කර තිබේ .එම නිසා සැලසුම් සහගතව අමාත්‍යවරුන් ට මෙම ප්‍රශ්න විසඳීමේ අවස්ථාව උදා කර දී ඇතැයි ජනාධිපතිවරයා පවසයි .

Leave a reply: