ඇමෙරිකානු සල්ලි එපා කියූ තොණ්ඩමන් පොහොට්ටුවට

ඇමෙරිකානු තානාපති කාර්‍යාලය මගින් කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ නායක ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතා ගේ සහාය සජිත් ප්‍රේමදාස එ.ජා .ප ජනාධිපති අපේක්ෂයාට ලබා දීමට කළ සැලසුම ලප් තැනම ලොප් වී ගියේය .

ඊට හේතුව ඇමෙරිකානු තානාපති අංශ වෙතින් ආර්ථික උපකාර ලබා ගැනීම කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ දේශපාලන ගමනට හිතකර නොවන බවට එම පක්ෂය ගත් තීරණය යි.ඒ අනුව ඉරිදා කොටගලට රැස්වූ කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ විධායක සභාව ඇමෙරිකානු උපකාර ප්‍රතික්ෂේප කිරීමටත් කම්කරු කොන්ග්‍රසය ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයේදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සහාය දැක්වීමටත් කළේය .මෙම තීරණය ගැනීමට පෙර එම පක්ෂයේ නායක ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතා කොලඹ සිටින ඉන්දීය මහකොමසාරිස් තරන්ජිත් සිං සන්ධු මහතා සමග විශේෂ පුද්ගලික සාකච්ඡාවක්ද පවත්වා ඇත .

Leave a reply:

Site Footer

Sliding Sidebar

Social Profiles

Facebook Page