ඉන්දියාවෙන් ගෝඨාභයට විශේෂ ණය සහනයක් .

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉන්දියාවේ සිදු කරන ලද සාර්ථක නිල සංචාරයේදී කරන ලද ඉල්ලීමක් අනුව ශ්‍රී ලංකාව විසින් ඉන්දියාවට ගෙවීමට තිබෙන ණය මුදල් අය කිරීම වසර තුනකින් කල්දැමීමට ඉන්දීය අගමැති වරයා තීන්දු කර ඇත .මෙසේ ගෙවීමට තිබෙන වාර්ෂික ණය මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් කෝටි 14 ක් පමණ වේ .

මේ හැරෙන්නට දෙරට අතර ඒකාබද්ධව සිදු කිරීමට නියමිත කලාපීය ත්‍රස්තවාදය තුරන් කිරීමේ වැඩ සටහන සඳහා තවත් ඩොලර් කෝටි හතරක් ප්‍රදානය කිරීමට ද ඉන්දීය අගමැතිවරයා තීන්දු කළේ ය .මේ සියලු ආධාර යන් සහ ප්‍රධානයන් සිදුකළේ සිදු කළේ ශ්‍රී ලංකාවට මෙයට පෙර සපයන බවට නිවේදනය කළ ඩොලර් කෝටි 40 ට අමතර වශයෙනි .

Leave a reply:

Site Footer

Sliding Sidebar

Social Profiles

Facebook Page