උතුරේ ආණ්ඩුකාර ධුරයට මුත්තයියා මුරලිදරන් ට ආරාධනා

දැනට පුරප්පාඩු වී තිබෙන උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ධුරය බාර ගන්නා ලෙස ප්‍රකට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මුත්තයියා මුරලිදරන් මහතා ට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පුද්ගලිකවම ආරාධනා කර ඇත.

නව රජය යටතේ උතුරේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත යෝධ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 25කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඊට නායකත්වය දීම සදහා මුරලිදරන් මහතා තෝරාගෙන තිබේ. ඔහු දැනටමත් වතුකර දෙමළ ජනතාව වෙනුවෙන් සමාජ සේවා වැඩ කටයුතු ගණනාවක් ආරම්භ කර ඇත. උතුරේ තරුණයන් අතර බෙහෙවින් ජනප්‍රිය චරිතයක් වන මුත්තයියා මුරලිදරන් මහතා අභිනව ධුරය බාර ගැනීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇතැයි වාර්තා වේ. මේ හැර දැනට පුරප්පාඩු වී පවතින නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර ධුරයට අනුරාධා යහම්පත් මහත්මියත්, උතුරු මැද පළාත් ආණ්ඩුකාර ධුරයට මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ මහතාත් පත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයා හා අගමැතිවරයා තීන්දු කර තිබේ.

Leave a reply:

Site Footer

Sliding Sidebar

Social Profiles

Facebook Page