උසාවියේ අවසරය තිබිය දී මැතිවරණ කොමිසම කල් බලයි.

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ ගැසට් පත්‍රය අහෝසි කරන ලෙස ඉල්ලමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ නඩු පවරා ඇති පෙත්සම්කරුවන් ඉල්ලා සිටි මැතිවරණයට එරෙහි එරෙහි අතුරු තහනම් නියෝගය නිකුත් කිරීම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබීය. එසේම මැතිවරණයේ මෙතෙක් කරගෙන ආ කටයුතු දිගටම ඉදිරියටත් පවත්වාගෙන යන ලෙසද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් මැතිවරණ කොමිසමට දැනුම් දීමක් කළේය . එම දැනුම්දීම පිළිනොගෙන මැතිවරණ කොමිසමෙහි සාමාජිකයින් නඩු විභාග හමාර වනතුරුය කියා මැතිවරණ කටයුතු අත්හිටුවා තිබේ .

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අවසරය තිබිය දී මෙලෙස නඩු විභාගය මුවාවෙන් මැතිවරණ කටයුතු අත්හිටුවා තිබීම ගැන රජයේ පක්ෂ ගණනාවක් මැතිවරණ කොමිසමට විරෝධය පළ කර ඇත. නමුත් මැතිවරණ කොමිෂමේ පක්ෂග්‍රහී කොමසාරිස් වරුන් තිදෙනා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ මතය ඉවත ලා තමන්ගේ මතයේම එල්බ සිටීමෙන් මැතිවරණය තවදුරටත් ප්‍රමාද වන ලකුණු පහල වී තිබේ. එය ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකේම පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ද දැඩි විවේචනයට ලක්ව ඇත .

Leave a reply: