එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීන් රොත්තක් ගෝඨාභයට සහාය දෙන්න එති.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයින් අතර හටගෙන තිබෙන උග්‍ර බල අරගලය නිසා කලකිරීමට පත්ව සිටින එම පක්ෂයේ ජේෂ්ඨ සහ කනිෂ්ඨ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සහය පළ කිරීම සඳහා    එක්වීමට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු පොහොට්ටුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨයන් සමඟ සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇත. අප වෙත වාර්තා වන ආකාරයට   මෙම මන්ත්‍රීන් සංඛ්‍යාව  විසි හතක් පමණ   වෙතැයි සඳහන් ය.
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට පැහැදිලි ජනවරමක් ලබාදී ඇති අවස්ථාවක එයට එරෙහිව යාමෙන් තමන්ට ඉදිරියේ දී දේශපාලන හානියක් සිදු වෙතැයි සඳහන් කරන මෙම මන්ත්‍රී පිරිස කොන්දේසි විරහිතව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු පොහොට්ටුවට සහය දීමට කැමැත්ත පළ කොට තිබේ.

Leave a reply:

Site Footer

Sliding Sidebar

Social Profiles

Facebook Page