ඔලිම්පික් පදක්කම් ලැයිස්තුවේ අමෙරිකාව ඉදිරියට

ජපානයේ ටෝකියෝ නගරයේ පැවැත්වෙන 2020 ඔලිම්පික් උළෙලේ පදක්කම් ලැයිස්තුවේ ඉදිරියට පැමිණීමට අමෙරිකාව සමත්වී තිබේ.

ඔවුන් මේ දක්වා රන් පදක්කම් 9, රිදී පදක්කම් 5ක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 8ක් දිනාගෙන ඇති අතර දෙවැනි ස්ථානයේ පසුවන චීනය මෙතෙක් දිනා ඇති මුළු පදක්කම් ගණන 21කි.

ඒ රන් 9ක්, රිදී 5ක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 7ක් වශයෙනි.

පදක්කම් 17ක් දිනාගෙන ඇති සත්කාරක ජපානය පදක්කම් සටහනේ තුන්වන ස්ථානයේ පසුවේ. ඔවුන් ජයගෙන ඇති රන් පදක්කම් ගණන ද 9කි.

ජූලි 23 වනදා ආරම්භ වූ 2020 ඔලිම්පික් උළෙලේදී මේ දක්වා රටවල් 29ක් එක් රන් පදක්කමක් හෝ දිනාගෙන තිබේ.

(Courtesy of adaderana.lk)

Leave a reply: