කැබිනට් ඇමැතිවරුන් ට මත දෙකක් බැහැ

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 20 වැනි සංශෝධනය අනුමත කළ කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමට සහභාගි වූ කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් ට දැන් එයට විරුද්ධව මත ප්‍රකාශ කළ නොහැකි බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ කියයි.

ඇතැම් කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් මේ ගැන විවිධ අදහස් ප්‍රකාශ කර ඇති නිසා ඒ ගැන පැහැදිලි කරමින් මෙම ප්‍රකාශය නිකුත් කර තිබේ .දැනටමත් රජය කියා ඇත්තේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ වැරදි ඇත්නම් ඒවා කාරක සභා අවස්ථාවේදී සංශෝධනය කර ගත හැකි බවය .

එවන් විකල්පයක් තිබියදී 20 වැනි සංශෝධනයේ යම් යම් වගන්ති ගැන විටින් විට විවෘතව මාධ්‍ය ට අදහස් දැක්වීම නොකළ යුතු බව පොදුජන පෙරමුණ රජයේ මැති ඇමැතින් ට දැනටමත් දන්වා ඇත .20 වැනි සංශෝධනය ඉක්මනින් සම්මත කර ගන්නේ එය කඩිනම් ජාතික අවශ්‍යතාවයක් නිසාය .ඉන් වසරක් ඇවෑමෙන් නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය සඳහා ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පත් කර තිබෙන කමිටුව දැනටමත් මූලික කටයුතු ආරම්භ කර තිබේ .

Leave a reply: