කිරිඇල්ල ගේ ලැජ්ජා නැති යෝජනාව ට සමාජ විරෝධය

පාර්ලිමේන්තුවේ මැති ඇමැතින්ට ගෙවන වැටුප් හා දීමනා ප්‍රමාණවත් නොවන නිසා එම වැටුප් හා දීමනා අධිකරණ විනිසුරුවරුන්ට ගෙවන මට්ටමට වැඩි කළ යුතු යැයි විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල කළ යෝජනාව ට දැඩි සමාජ විරෝධයක් එල්ල වී තිබේ .

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඇතුළු පක්ෂ ගණනාවක් ද දැනටමත් මෙයට විරුද්ධත්වය දක්වා ඇත .රට කොරෝනා ව්‍යසනය ට මුහුණ දී සිටී.බොහෝ පුද්ගලික හා රාජ්‍ය අංශ සේවකයන් ගේ වැටුප් හා දීමනා කපා දමා තිබේ .සමහරුන්ට රැකියා ද අහිමි වී ඇත .එසේ තිබියදී මැති ඇමැතිවරුන් ගේ වැටුප් හා දීමනා වැඩිකරන ලෙස විපක්ෂය කරන ඉල්ලීම ලැජ්ජා නැති යෝජනාවක් බව පොදුජන පෙරමුණ පවසයි .

පසුගිය යහපාලන රජය කාලයේ මහා මාර්ග ,අධිවේගී මාර්ග ඇතුළු මහා පරිමාණ ඉදිකිරීම් වලින් දූෂිත ලෙස කොමිස් මුදල් ගරා ගත් ඇතැම් විපක්ෂ ලොක්කන් ගේ ආදායම් මාර්ග අහිමි වීම නිසා මෙබඳු ඉල්ලීම් කරන බව රජයේ වෘත්තිය සමිති සංසදය සඳහන් කරයි.යහපාලන කාලයේ එලෙස සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වලින් 4% බැගින් කොමිස් ලබා ගත් ඇමැතිවරුන් ගණනාවක් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් ගැන දැනටමත් අල්ලස් දූෂණ කොමිසම පැමිණිලි විමර්ශනය ආරම්භ කර තිබේ .

Leave a reply: