කොටස් වෙළෙඳ පොළ සමාගම් ගණන වැඩි කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳ පොළ පිබිදීමත් සමඟ කොටස් වෙළෙඳ පොළේ ලැයිස්තුගත සමාගම් ගණන ඉහළ නැංවීමට වගකිවයුතු අංශ කටයුතු කරමින් සිටින බව වාර්තා වෙයි .

දැනට කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ පොළේ ලැයිස්තුගත සමාගම් ගණන 280 කි.එය හැකි ඉක්මනින් 500 දක්වා ඉහළ නැංවීම රජයේ අරමුණය.

මෑතක සිට කොටස් වෙළෙඳ පොළ ගනුදෙනු සහ වත්කම් වර්ධනයත් සමඟ ජනතාව කොටස් වෙළෙඳ පොළට ඇද ගැනීමේ මෙහෙයුමක් ලෙස මෙම තීන්දුව ගෙන ඇත .ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකුවල දැනට රුපියල් බිලියන 10,000 ක ස්ථාවර හා ඉතුරුම් තැන්පත් මුදලක් ඒකරාශි වී තිබේ .එහෙත් දැන් බැංකු පොලී අනුපාත 4% ත් 6%ත් අතර මට්ටමකට පහත වැටීම නිසා ජනතාව ලබන පොලී ආදායම අවම වී ඇත .නමුත් කොටස් වෙළෙඳ පොළේ සමාගම්වල මුදල් ආයෝජනයෙන් ඊට වඩා වාර්ෂික ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගත හැකි බැවින් ඒ සඳහා තිබෙන ඉඩ කඩ පුලුල් කිරීම සඳහා ලැයිස්තුගත සමාගම් ගණන ඉහළ නැංවෙයි .මෙම තීරණය පියවර කිහිපයකින් ක්‍රියාවට නංවන බව රජයේ ආරංචි මාර්ග ප්‍රකාශ කරයි.

Leave a reply: