කොරෝනා බලෙන් බෝකිරීම

ඊයේ (24) රාත්‍රී 11:45 ට පමණ නාදුනන පුද්ගලයෙකු කැකිරාව, ගනේවල්පොල, ශෛලකලාරාම විහාරස්ථානයට අයුතු ලෙස ඇතුළු වී විහාරාධිපති හිමියන්ට සෙලවීමට නොහැකි වන ලෙස බදා අල්ලාගෙන මුණට කෙල විසි වෙන ලෙස “කැස්ස” බව විහාරාධිපති හිමියන් විසින් අද 25 උදැසන කැකිරාව පොලිසිය වෙත පැමිණිලි කර තිබෙනවා.

එම අවස්ථාවේ පන්සලේ නතරවී සිටින උපාසක මහතෙකුගේ සහයෝගයෙන් මෙම නන්නාදුනන මුස්ලිම් ජාතිකයා සමග පොර බැඳ දොරෙන් එලියට තල්ලු කර පන්සලේ දොර අගුලු ලෑමට විහාරාධිපති හිමියන් සමත්වී තිබෙනවා.

විහාරාධිපති හිමියන් පොලිසියට පැමිණිලි කිරීමෙන් පසුව එහි පැමිණි ප්‍රදේශයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු ශෛලකලාරාම විහාරස්ථානය නිරෝධායනයට ලක්වන ස්ථානයක් ලෙස නම් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති අතර බාහිර කිසිවෙකුටත් පන්සලට ඇතුළු වීම තහනම් කර තිබෙනවා.

Leave a reply: