ගම්පහ කොරෝනාව නිවී යයි.

දෙවැනි කොරෝනා රැල්ල ආරම්භ වූ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ රෝග ව්‍යාප්තිය පාලනය කර ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි .මෙයට දෙසතියකට පමණ පෙර දිනකට රෝගීන් හත් අටසීය හඳුනාගත් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් දැන් දිනකට වාර්තා වන්නේ රෝගීන් විසි පහක් තිහක් වැනි ගණනකි.එම තත්ත්වය ද සති තුනක් යන විට පාලනය කළ හැකි බව වෛරස විශේෂඥයෝ පවසති .

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය මෙරට විශාලතම ජනගහනයක් වසන දිස්ත්‍රික්කයකි.කටුනායක ,බියගම ,වතුපිටිවල නිදහස් වෙළෙඳ කලාප තුනක් ඇත .කටුනායක නිදහස් වෙළෙඳ කලාපයෙන් බැහැර තවත් කම්හල් 86 ක් පමණ පිහිටුවා තිබේ .මෙම බොහෝ කම්හල්වල සේවා කටයුතු දැන් ආරම්භ වී ඇත .ඇතැම් කම්හල්වල සේවකයන් සියයට සියයක් ම සේවයට වාර්තා කර තිබේ .තවත් ඇතැම් කම්හල්වල 90% ක් හෝ 80% ක් මට්ටමින් සේවය කරති.එම නිසා නිදහස් වෙළෙඳ කලාප හා සෙසු කම්හල් ද සක්‍රීය තත්ත්වයෙන් පැවතීම ජාතික ආර්ථිකය ට විශාල ශක්තියකි.

මෙම කටයුතු අතරතුර තවදුරටත් කොරෝනා මර්දන කටයුතු ක්‍රියාත්මක ය.රෝග ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම ,නිරෝධායනය හා සහන සැලසීම පිණිස ගම්පහ දිසාවේ පමණක් සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂක අංශවල සේවකයන් 1300 ක් පමණ සේවය ට යොදවා ඇත .

Leave a reply: