ගෝඨාභය පොලීසිය අත්හරී.

සිවිල් ආරක්ෂක කටයුතු භාර පොලීසිය රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් ඉවත් කර මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට අද පවරනු ලැබීය .ඒ සමඟ මේතාක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ ශ්‍රී ලංකා පොලීසියේ පාලනය ජනාධිපතිවරයා විසින්ම සිය පාලනයෙන් ඉවත් කෙරුණි .

රටේ සිවිල් පරිපාලන පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීම නව තීරණයේ අරමුණ බව ජනාධිපති කාර්‍යාලය ප්‍රකාශ කරයි.ඒ අනුව නව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ලෙස රියර් අද්මිරාල් සරත් වීරසේකර මහතා අද උදෑසන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමුවේ දිවුරුම් දුන්නේය .එය කැබිනට් අමාත්‍ය පදවියකි.ඔහු පසුගිය මහ මැතිවරණයෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වැඩිම මනාප ලබා ගත් මන්ත්‍රීවරයා ය.

එම පත්වීමත් සමඟ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් පත් වූ කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් සංඛ්‍යාව 6කි.එහෙත් දිවයිනේ ඇතැම් දිස්ත්‍රික්ක වලින් එකඳු කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකු හෝ පත්ව නැතැයි මැසිවිල්ලක් ද නැගෙයි.

Leave a reply: