ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ගේ නව රාජ්‍ය පාලන ආදර්ශය අනුගමනය කරන්නයැයි කැබිනට් ඇමැතිවරුන් ට නියම කෙරේ

තමන් විසින් අනුගමනය කරනු ලබන චාම් රාජ්‍ය පාලන රටාවට අනුගත වන්නයැයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පොහොට්ටුවේ පක්ෂ නායකයන්ට නිල වශයෙන් දැනුම් දුන්නේය .නිල වාහන භාවිතය ,පුද්ගලික කාර්‍ය මණ්ඩල පත් කිරීම ,විදේශීය නිල චාරිකා ආදියේදී ජනාධිපතිවරයා විසින් පනවාගෙන ඇති වියදම් සීමා ඇමැතිවරුන්ද අනුගමනය කළ යුතු බව ජනාධිපතිවරයා ගිය අගහරුවාදා පැවති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී දැඩි ලෙස අවධාරණය කළේය .

දැනට පවතින්නේ භාරකාර ආණ්ඩුවක් බැවින් එහිදී ආදර්ශමත් ලෙස හැසිරීම නව දේශපාලන සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කිරීමට හේතු වන බවත් පෙන්වා දුන් ජනාධිපතිවරයා රාජ්‍ය ආයතනවලට නව ප්‍රධානින් පත්කිරීමේදී සම්මත පරීක්ෂණ කමිටු ක්‍රමවේදයෙන් බැහැරව කිසිදු පත්වීමක් ලබා නොදෙන බවද කීය .එසේම රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයන්ට රාජ්‍ය ආයතනවල තනතුරු ලබා නොදෙන බව කී ජනාධිපතවරයා ඇමැතිවරුන්ද එම ආදර්ශයන් අනුව පවුලේ සාමාජිකයන්ගෙන් රජයේ තනතුරු නොපුරවන්නැයි අවවාද කළේය .තමන් මේ සියලු කටයුතු ගැන දිනපතා පසු විපරමක යෙදෙන බවත් ජනාධිපතිවරයා පක්ෂ නායකයන්ට දැනුම් දී ඇත .ඔහුගේ මෙම අදහස් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින්ද අනුමත කර තිබේ .

Leave a reply: