චම්පිකගෙන් අලුත් පොතක්

සජිත් පිල තුළ දැඩි විරෝධයට ලක්ව සිටින හිටපු ඇමැති චම්පික රණවක එම පක්ෂය ට පූට්ටු වීම සඳහා අලුත් දේශපාලන පොතක් පෙරළා ඇත .

ඒ අනුව ඔහු පවසා ඇත්තේ ආණ්ඩුවේ මැති ඇමැති පිරිසක් රජය ගැන අසතුටින් තමන් සමග සජිත් පිල ට සහාය දෙන්නට සූදානම් බවය.එලෙස කැමැත්ත ප්‍රකාශ කළ අයගේ යැයි කියමින් නම් ගණනාවක් ද ඔහු සජිත් පිලේ ප්‍රබලයෙකුට දන්වා ඇත .

චම්පික ගැන සැකයෙන් සිටින සජිත් පිලේ ප්‍රධානීන් මෙම තොරතුරු රජයේ අදාළ ඇමැතිවරුන් දෙදෙනාට වක්‍රව දන්වා තිබුණි .

ඉන්පසු ඔවුන් සජිත් පිලේ ප්‍රබල නායකයෙකු අමතා චම්පික ගේ කතාව සහමුලින්ම බොරුවක් බවත් චම්පික වැනි තැනැත්තෙකු සමඟ එක්වීමට තමන්ට පිස්සු නැතැයි ද පවසා තිබේ .මනාප ජන්ද වලින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පස්වැනියා වූ රණවක
මන්ත්‍රීවරයා පක්ෂ නායකත්වය ගැන සිහින දකින්නෙකි.ඒ නිසාම සජිත් පිලේ හර්ෂ ද සිල්වා ,එරාන් වික්‍රමරත්න ,ඉමිතියාස් බාකිර් මාකර් , රන්ජිත් මද්දුම බණ්ඩාර ආදීන්ගේ දැඩි විවේචනයට ලක් විය.

Leave a reply: