ගෝඨාභය ගේ ඉදිරි ආණ්ඩුවේ කැබිනට්ටුවට අලුත් මුහුණු ගණනාවක් පාතාලයන්ගේ තෝම්බුවක් හදයි

ජනපති අණින් ගුරු පත්වීම් පිරිනැමීම මැතිසබය විසුරුවා හැරීමට පෙර

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ගේ සංකල්පයකට අනුව රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් 54000කට රැකියා පිරිනැමීමේ වැඩසටහන යටතේ උපාධිධාරී රැකියා විරහිතයන්ට පත්වීම් ප්‍රදානය ඉදිරි සතිය තුළ සිදු කෙරෙන බව වාර්තා වේ .

දැනටමත් රටේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් 54000ක් සිටිතැයි ගණන් බලා සිටියද රැකියා ලබා ගැනීම සදහා ඉල්ලුම් කර ඇත්තේ උපාධිධාරීන් 45000ක් පමණක් බව ජනාධිපති කාර්‍යාලය පවසයි .මේ දිනවල ඔවුන්ගේ දත්ත එක් රැස් කිරීම ජනාධිපති ලේකම් කාර්‍යාලයේ දී සිදු කෙරේ .පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමෙන් පසු රැකියා පිරිනැමිය නොහැකි බැවින් ඔවුන්ට රැකියා පිරිනැමීම මාර්තු මස 2වැනිදාට පෙර නිම කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයා නියම කර ඇත .

Leave a reply: