ජනපති ගෝඨාභය තමන්ගේ වැය ශීර්ෂය රුපියල් කෝටි 400 කින් කපා දමයි.

රටේ සියලු නායකයන්ට ආදර්ශයක් දෙමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මෙවර අයවැයේදී ජනාධිපති වැය ශීර්ෂයෙන් රුපියල් කෝටි 400 ක මුදලක් කපා දමා තිබේ.ඒ 2019 වසරේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයාගේ වැය ශීර්ෂයට සාපේක්ෂවය.

මෛත්‍රීපාල ජනාධිපතිවරයා යහ පාලනය කරන්නට යූඇන්පිය සමග හවුලේ ආණ්ඩු කළ 2019 දී ඔහුගේ ජනාධිපති වැය ශීර්ෂය රුපියල් කෝටි 1300 කි.2021 වසරේ ගෝඨාභ රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා තමන්ගේ එමවැය ශීර්ෂය රුපියල් කෝටි 900 ක් දක්වා කෝටි 400 කින් අඩු කර තිබේ .එය මෙරට කිසිදු රාජ්‍ය නායකයෙකු මෑත ඉතිහාසයේ සිදු නොකළ දෙයකි .

ඉතාමත් සරල චාම් ජීවිතයක් ගතකරන ගෝඨාභය ජනාධිපති වරයා රජයේ පහසුකම් භාවිතා කරන්නේ අත්‍යාවශ්‍ය රාජකාරී කටයුත්තකට පමණි. තමන්ගේ පුද්ගලික නිවසේ ජීවත් වන ඔහු සිය නිල වාහන ගෙදර වැඩකට හෝ යොදවා ගැනීම තහනම් කර තිබේ. එහෙත් මේවා දන්නෙ රටේ ඉතාමත් සුළු පිරිසකි ගෝඨාභය රටට නොකියනදේ අප සටහන් කළේ ඔහුට ගෞරව පිණිසය .

Leave a reply: