ජනපති ලංකාවේ දුප්පත් ගම් සොයා යයි.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මේ සතියේ සිට සතිපතා දිවයිනේ ඉතාම දුප්පත් ගම්වලට ගොස් එම ගම්මාන සංවර්ධනය සඳහා අතහිත දීමට තීන්දු කර ඇත .ඒ අනුව මේ සතියේ ජනාධිපතිවරයා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ තෝරා ගත් අති දුෂ්කර ගම්මානයකට යාමට නියමිතය

ජනාධිපතිවරයා ගේ මෙම ගමන කිසිම උත්සවශ්‍රීයකින් තොරව සංවිධානය කිරීම විශේෂයකි.ගමේ පාසලේ හෝ පන්සලේ කුඩා ශාලාවක පුටු මේස තබා ඉතාම සරලව එහි සංවර්ධනයට අදාළ සාකච්ඡාව පැවැත්වෙයි .රජයේ ප්‍රධාන නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙක් හා පළාතේ මන්ත්‍රීවරයා ට පමණක් ඊට ආරාධනා කෙරේ .මේ සඳහා කිසිම වියදමක් නොදැරෙයි.විශේෂ සංග්‍රහ සත්කාර පවා තමන්ට අනවශ්‍ය බව ජනාධිපතිවරයා තම නිලධාරීන් ට තරයේ උපදෙස් ලබා දී තිබේ .

පසුගිය මැතිවරණවලදී තමන්ට ගමේ ජනතාව විශාල ජනවරමක් ලබා දී ඇති නිසා ඊට ගරු කරමින් දැන් ජනතා අවශ්‍යතා සපුරාලීමට ක්‍රියා කළ යුතු යැයි ජනාධිපතිවරයා සිය ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් ට ප්‍රකාශ කර ඇත .ඒ අනුව සතිපතා අති දුෂ්කර ගමක් තෝරා ගෙන එම ගමට ගොස් අඩු පාඩු සොයා බලා පිලියම් කෙරේ .එම කටයුතු ඉන්පසුව අධීක්ෂණයට ද ජනාධිපතිවරයා විසින්ම විශේෂ ක්‍රමවේදයක් සකසා ඇතැයි වාර්තා වෙයි .

Leave a reply: