ජනමත විචාරණ යෝජනා ඉවත් කොට ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කෙරේ.

20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ලබා දුන් නඩු තීන්දුවෙන් ජනමත විචාරනයකින් සම්මත කළ යුතු යැයි නිර්දේශ කර තිබෙන වගන්ති ඉවත් කර අදාළ සංශෝධනය කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත .

මේ ජනමත විමසුම තබන්නට යාම අනවශ්‍ය වියදමක් නිසා මෙම තීරණය ගනු ලැබීය .එසේම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව ට ගරු කරමින් ක්‍රියා කිරීමද රජයේ අරමුණය.රජයේ ම හවුල්කාර පාර්ශ්ව ගණනාවක් මෙම සංශෝධනයේ ඇතැම් වගන්ති සම්බන්ධයෙන් සිය විරෝධය පල කර තිබේ .ඒ ගැනද රජය තුළ ගැටුමක් හටගෙන ඇත .කෙසේ හෝ පවතින විරෝධය අවම වන ලෙස ක්‍රියා කිරීම ජනාධිපතිවරයා ගේ හා අගමැතිවරයා ගේ සැලසුමයි.විපක්ෂයේ පසු පෙළ මන්ත්‍රීන් කිහිප දෙනෙක් ද ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ට සහාය දෙන නිසා ජන්ද 160 කින් පමණ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අනුමත වන බව රජයේ විශ්වාසයයි.

Leave a reply: