ජනමත විමසුම් නැහැ

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 20 වැනි සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් කෙරෙන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නඩු විභාගයේදී ව්‍යවස්ථාවේ කිසියම් වගන්තියක් අනුමත කර ගැනීමට ජනමත විමසුමක් අවශ්‍ය බව තීන්දු කළහොත් එම වගන්ති ඉවත් කර ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මැති සබයට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇතැයි රජය පවසයි .

ජනමත විචාරනයක් වළක්වා ගැනීමේ අරමුණින් එම තීන්දුව ගෙන ඇත . ජනාධිපතිවරණයත්ම හමැතිවරණයත් පවත්වා රජයට ඉහළ ජනමතයක් ලැබී තිබේ .ඉදිරියේදී තවත් පළාත් සභා මැතිවරණයක්ද පැවැත්විය යුතුව ඇත .මේ එක් මැතිවරණයක් වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි දහසක (කෝටි 1000 ) පමණ ජාතික ධනයක් වැය කළ යුතුය .අලුතෙන් රට පුරා ජනමත විමසුමක් තබන්නට ගියද ඊට සමාන මුදලක් වැය කළ යුතු වෙයි .ජාතික ආර්ථිකය කොවිඩ් 19 රෝගය නිසා දුර්වල තත්ත්වයක තිබියදී මැතිවරණ සඳහා මෙතරම් මුදලක් වැය කළ නොහැකි බැවින් ජනමත විමසුමක් පවත්වා ව්‍යවස්ථාවේ වගන්ති අනුමත කර නොගැනීමට රජය තීන්දු කළේය .

Leave a reply: