ජන්ද ගැසට්ටුවෙන් තහනම් නියෝග ගණනාවක්

සිකුරාදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ නිකුත් කළ මහ මැතිවරණය ට අදාළ සෞඛ්‍ය නිර්දේශ ඇතුළත් ගැසට්ටුව මගින් ජන්ද ප්‍රචාරක කටයුතු වලට අදාළව තහනම් නියෝග රැසක් පනවා ඇත .

ඒ අනුව ප්‍රාදේශීය ජන්ද රැස්වීමකට පුද්ගලයන් 300 කට වඩා කැඳවීම තහනම් ය.පක්ෂ නායකයන් පැමිණෙන රැස්වීමකට කැඳවිය හැක්කේ පුද්ගලයන් 500කි.ගෙයින් ගෙට ජන්ද ප්‍රචාරය සඳහා යද්දී 5 කට වැඩි පිරිසක් ඊට සහභාගි කරවා ගැනීම තහනම්ය.

ජන්ද අපේක්ෂකයන් ගේ කාර්‍යාල තුළට මත්පැන් ගෙන ඒම සහ කාර්‍යාල තුළ මත්පැන් පානය සපුරා තහනම් ය.ජන්ද අපේක්ෂක කාර්‍යාල තුළ සූදු ක්‍රීඩා කිරීමද මෙම ගැසට්ටුවෙන් තහනම් කර තිබේ .

මේ හැර ජන්ද ප්‍රචාරණය සඳහා කෙරෙන සෑම කටයුත්තකදීම විෂබීජ නාශක යොදා අත් සේදීම සහ මුඛ ආවරණ පැළඳ සිටීම මෙන්ම සමාජ දුරස්ථභාවය ආරක්ෂා කිරීමට අදාළ වගකීම සංවිධායකවරුන්ට පවරා ඇත .සෑම ප්‍රචාරක කටයුතු සහ රැස්වීමකට ම පැමිණෙන අයගේ නම් සහ හැදුනුම්පත් අංකද ලබා ගත යුතු යැයි ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් ය.

මෙම නියෝග නිරෝධායන පනත යටතේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් පනවා ඇති අතර ඒවා උල්ලංඝනය කරන්නන්ට මහ මැතිවරණ ආඥා පනත යටතේ දඬුවම් කිරීමේ බලයද හිමිවන බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි .

අද (සෙනසුරාදා ) සිට මෙම ගැසට් නියෝග ක්‍රියාත්මක කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ මැතිවරණ කොමිසම නිවේදනය කර තිබේ

Leave a reply: