ජන්ද ගැසට්ටුව ට මැතිවරණ කොමිසම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සමඟ කඹ අදී

මැතිවරණය ට අදාළ සෞඛ්‍ය නිර්දේශ ඇතුළත් ගැසට්ටුව නිකුත් නොකිරීම නිසා කොරෝනා මධ්‍යයේ ජන්ද ප්‍රචාරක කටයුතු සංවිධානය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ගැටලු සහගත බවක් උද්ගත වී ඇත .සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් එම ගැසට්ටුව නිකුත් කිරීමට සැරසෙන අවස්ථාවේ නීතිපතිවරයා දන්වා තිබුණේ එවැන්නක් නිකුත් කරන්නට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට බලයක් නැති බවය .නීතිපති ගේ මතය වූයේ එවැනි ගැසට්ටුවක් නිකුත් කළ යුත්තේ මැතිවරණ කොමිසම විසින් බවය .

එයින් දින කිහිපයකට පසු ගිය සතියේ මැතිවරණ කොමිසම සහ නීතිපතිවරයා අතර හමුවක් සිදුවිය .එම හමුවේදී ගැසට්ටුව නිකුත් කළ යුතු ආකාරය ගැන නීතිපතිවරයා මැතිවරණ කොමිසම ට උපදෙස් දුන්නේය .සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සකස් කර තිබෙන මාර්ගෝපදේශ වලින් කොටසක් ගැසට්ටුව ට අදාළ කරගන්නා ලෙසත් ඉන් ඇතැම් කොටස් ගැසට්ටුවෙන් ඉවත් කරන ලෙසත් නීතිපති උපදෙස් දී ඇත .එසේ තිබියදීත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මෙම ගැසට්ටුව නිකුත් නොකරන බව ට චෝදනා කරමින් මැතිවරණ කොමිසම කල් මැරීම ගැන මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධානද දැඩි විමසිල්ලෙන් සිටින බව වාර්තා වෙයි .කෙසේ වෙතත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තමන්ට ලැබුණු නීති උපදෙස් අනුව මැතිවරණ ගැසට්ටුවක් නිකුත් නොකිරීම ට තීන්දු කර ඇති බව දැනගන්නට ඇත .

Leave a reply: