ජන්ද දිනයට ආණ්ඩුව හා ජන්ද කොමිසම කඹ අදී

මහ මැතිවරණය පැවැත්වීම සදහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් අවසරය හිමි වීමත් සමග රජය හැකි ඉක්මනින් මහ මැතිවරණය පවත්වන ලෙස මැතිවරණ කොමිසම ට යෝජනා කර ඇත .සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ද ඊට අවශ්‍ය නිර්දේශ ලබා දී තිබුණි .ඒ අනුව ජූලි මස 25 දින මහ මැතිවරණය පවත්වන ලෙස රජය වැඩිදුරටත් ඉල්ලා තිබේ .

එහෙත් මැතිවරණ කොමිසම විවිධ හේතු දක්වමින් අගෝස්තු මස අවසානය දක්වා ජන්දය කල් දැමීමට සැරසෙන බව එහි අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග කියයි.එවිට මේ වසරේ අය වැය ඉදිරිපත් කිරීම ඇතුළු බොහෝ කටයුතු ප්‍රමාද වන අතර අත්‍යවශ්‍ය අණ පනත් ගණනක් සම්මත කර ගැනීමට නොහැකිව රජයට බරපතළ ප්‍රශ්න රැසකට මුහුණ දීමට සිදුවෙයි .එහෙත් මැතිවරණ කොමිසම විවිධ හේතු දක්වමින් මැතිවරණය කල් දැමීමට සැරසීම නිසා රජය ඒ ගැන විවෘතව විරෝධය පල කිරීමට තීරණය කර ඇත .

Leave a reply: