ජන්ද සටන් අඩු කරන්න මහ නා හිමිවරුන්ගෙන් සහ කාදිනල් හිමියන්ගෙන් යෝජනා

close up of hand and voting ballot

ලංකාවේ මැතිවරණ සංස්කෘතිය වෙනස් කර හැකිතාක් ජන්ද ප්‍රචාරණ කටයුතු මාධ්‍යයට බාර දිය යුතු බව මහනායක හිමිවරුන් ගණනාවක් සහ කාදිනල් මැල්කම් රන්ජිත් හිමිපාණන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ .

ඉත්තෑපානේ ධම්මාලංකාර මහ නා හිමියන් සහ මැල්කම් රන්ජිත් කාදිනල් හිමිපාණන් විශේෂයෙන් ජනාධිපතිවරයා හමුවී මෙම ඉල්ලීම කළ අතර ඊට පෙර ත්‍රීකුණාමලයේ ආනන්ද මහ නායක හිමිපාණන් ද එයට සමාන ඉල්ලීමක් කළහ .

මහ මැතිවරණවල මනාප පොරය සහ ආරවුල් තුරන් කරන්නටද මාධ්‍ය ඔස්සේ සාධාරණ ජන්ද ප්‍රචාරණයකට ඉඩදීම වැදගත් වේ.එයින් පාරසරික පවිත්‍රත්වයද තහවුරු කරන බව උන්වහන්සේලා අවධාරණය කළෝය ඒ ගැන මහ නා හිමිවරුන් ට සහ කාදිනල් හිමිපාණන්ට ද ප්‍රතිචාර දැක්වූ ජනාධිපතිවරයා සදහන් කළේ තමන් මේ ගැන මැතිවරණ කොමිසමද දැනුම්වත් කර සුදුසු පියවර ගන්නා බවයි.

Leave a reply: