ජනාධිපති ගෝඨාභයගෙන් ඉතිහාසගත වැඩක්

ලංකා දේශපාලන ඉතිහාසයේ පළමු වරට රජයේ සංස්ථා, මණ්ඩල, අධිකාරි සදහා සභාපතිවරුන් සහ අධ්‍යක්ෂවරුන් පත් කිරීමට සුදුසුකම් ඇති අයගෙන් අයදුම්පත් කැදවා තිබේ. පසුගිය කාලයේ පැවති කිසිදු රජයක් මෙබඳු අභීත දේශපාලන තීරණයක් ගත්තේ නැත. රාජ්‍ය ආයතන සියල්ලේ පාලක මණ්ඩල පුරවනු ලැබුවේ දේශපාලන හිතවතුන්ගෙනි. ඒ නිසා රාජ්‍ය ආයතන රාශියක් බංකොලොත් වී කාබාසිනියා වී ගියේය.

රජයේ ආයතන වඩාත් අරපිරිමැසුම්දායි සහ ලාභදායි ආයතන බවට පත් කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිමය තීරණය අනුව රාජ්‍ය සංස්ථා, මණ්ඩල, අධිකාරි ඇතුළු ආයතන සිය ගණනාවක සභාපතිවරුන් හා අධ්‍යක්ෂවරුන් ලෙස වෘත්තිය වශයෙන් සුදුසුකම් ලත් අය දේශපාලනඥයින් නොවන සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයකින් තෝරා ගැනෙන්නේ ඉතිහාසයේ පළමු වරටය. ඒ සදහා වන පුවත්පත් දැන්වීම් මේ වන විටත් මාධ්‍යයේ පලකොට ඇති අතර දෙසැම්බර් 18වැනි දිනට පෙර සුදුස්සන්ගෙන් අයදුම්පත් කැදවීම හමාර කෙරේ.

Leave a reply:

Site Footer

Sliding Sidebar

Social Profiles

Facebook Page