ජනාධිපති ගෝඨාභය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ පොහොට්ටු නාම යෝජනා අවුල විසදයි

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ පොහොට්ටුව අතර ඇති කර ගත් සන්ධානය අනුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ලැබිය යුතු අපේක්ෂක කෝටාව නොලැබෙන්නේනම් ඔවුන් තනිව මැතිවරණයට තරග කරන බව අගහරුවාදා ප්‍රකාශ කළේය .

මේ සම්බන්ධව පක්ෂ දෙක අතර බරපතළ මත ගැටුමක් හටගෙන තිබියදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඊට මැදිහත් විය.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහ ලේකම් දයාසිරි ජයසේකර සමග සාකච්ඡා කළ ජනාධිපතිවරයා ඔවුන් ඉල්ලා සිටි දිස්ත්‍රික්ක හතරෙන් තුනකට එක් අපේක්ෂකයා බැගින් වැඩිපුර ලබාදීමට එකග විය .

ඒ සදහා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාටත් බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාටත් කරුණු දැක්වූ ජනාධිපතිවරයා අනුරාධපුරය ,ගම්පහ සහ කොලඹ දිස්ත්‍රික්ක තුනෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට වැඩිපුර එක් අපෙක්ෂක තනතුර බැගින් ලබා දුන්නේය .ඒ සමගම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ පොහොට්ටුව අතර පැවති අපේක්ෂක අර්බුදය හමාර විය .

Leave a reply: