ස්වාධීන කොමිෂන් සභා පක්ෂග්‍රාහී බව අල්ලස් දූෂණ කොමිසමෙන් ද තහවුරුවෙයි. ජනපතිට නඩු දමන්නට ගිය මංගලට සහ චම්පිකට ඇමරිකානු තානාපති ගෙන් හොඳ පිළිතුරක්.

ජනාධිපති ගෝඨාභය සිය පුද්ගලික විදේශ චාරිකාවල වියදම් අතින් ගෙවීමට තීන්දු කරයි

ඉහළම දේශපාලනඥයින්ට සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට ආදර්ශයක් දෙමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිදු කරන පුද්ගලික විදේශ චාරිකාවලදී දැරීමට සිදුවන වියදම් තමන් විසින් පුද්ගලිකව ගෙවීමට තීන්දු කර ඇත .

එහෙත් පවත්නා නීතිමය සම්ප්‍රදාය අනුව ජනාධිපතිවරයාට හා ඔහුගේ බිරිදට පුද්ගලික විදේශ චාරිකාවලදී දරන වියදම් රජයෙන් අය කර ගත හැකිය.ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා එම වරප්‍රසාදය ප්‍රතික්ෂේප කරමින් තමන් පුද්ගලිකව කරනු ලබන විදේශ චාරිකා සදහා වැයවන මුදල් පුද්ගලික මුදලින් ගෙවීමට තීරණය කළේය .

මෙම මස අවසානයේ විශේෂ පරීක්ෂණයක් සදහා විදේශ ගත වන ජනාධිපතිවරයා එම ගමනේදී ගුවන් ටිකට් පත් හෝටල් ගාස්තු මෙන්ම සිය බිරියගේ ටිකට් පත් වියදම් ද ,ආරක්ෂක නිලධාරීන් ගේ ටිකට් පත් සහ හෝටල් ගාස්තු ද පුද්ගලික මුදලින් ගෙවන බව දැනටමත් ජනාධිපති කාර්‍යාලයට දැනුම් දී තිබේ .ඒ අනුව රජයේ සෙසු දේශපාලනඥයින් සහ ප්‍රබල නිලධාරීන් ද ක්‍රියා කළහොත් රටට විශාල විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් ඉතිරි කර ගත හැකි බව දේශපාලන විචාරකයෝ පවසති .

Leave a reply: