ජලනි ප්‍රේමදාස සජිත් ගේ ජන්ද සටන වකූරු කරයි

තමන් ආර්‍යාව ලෙස හදුන්වා ගන්නා ජලනි ප්‍රේමදාස සජිත් ගේ මැතිවරණ ප්‍රචාරණ ව්‍යාපාරයේ සියලු වගකීම් අත්පත් කරගැනීම නිසා බරපතළ අර්බුදයක් හටගෙන ඇතැයි වාර්තා වේ. මෙතෙක් ජන්ද ප්‍රචාරණ කටයුතුවල වගකීම් භාරය දැරූ චම්පික රණවක, මංගල සමරවීර, ඉමිතියාස් බාකීර් මාකර්, තිස්ස අත්තනායක, රුවන් ෆර්නැන්ඩස්, ධනුෂ්ක රාමනායක යන සියලු දෙනාගේ වගකීම් ජලනි ප්‍රේමදාස විසින් පවරා ගැනීම මේ අර්බුදයට හේතුවයි.

ඇය තමන්ගේ සියලු දේශපාලන මෙහෙයුම් ලකී ෆොන්සේකා නැමැති කෙනෙකුට පවරා තිබේ. මේ නිසා මංගල, තිස්ස, චම්පික , ඉමිතියාස් ඇතුළු බොහෝ දෙනෙක් සජිත් ගේ ජන්ද ව්‍යාපාරය මගහැර සිටිති. ඒ අතර ජලනි ප්‍රේමදාස ජන්ද ප්‍රචාරණ සටන ට ලැබෙන සියලු අරමුදල් ද අත්පත්කර ගෙන ඇත.

Leave a reply:

Site Footer

Sliding Sidebar

Social Profiles

Facebook Page