ජුනි මාසයේ පළාත් සභා ඡන්ද නැහැ

මෙරට එක්තරා ඉංග්‍රීසි පුවත්පතක් විසින් පළ කරන ලද බොරු පුවතක් පසුපස පන්නමින් ජුනි මස පළාත් සභා ඡන්දය පැවැත්වෙන බවට කෙරෙන ප්‍රචාර සම්පූර්ණ අසත්‍ය බව රජය පවසයි .

කොරෝනා එන්නත්කරනය හමාර කොට රට යථාතත්ත්වයට පත් කෙරෙන තුරු නැවත මෙබඳු මැතිවරණ පැවැත්වීමට රජය තීන්දුවක් ගෙන නැත .යහපාලන රජය වසර දෙකක් කල් දැමූ පළාත් සභා ඡන්දය හදිසියේ පවත්වන ලෙස එම පක්ෂයට සම්බන්ධ සමහරු ලැජ්ජා නැතුව ඉල්ලා සිටිති. ඒත් රජය එම ඡන්දය පවත්වන්නේ නම් ඊට ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් සිදු කළ යුතුය .ඒ අවුල සඳහා පාර කැපූවේද යහපාලන රජයයි. පවතින අයහපත් සෞඛ්‍ය වාතාවරණය යටතේ ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කොට පළාත් සභා ඡන්දය පැවැත්වීමට තවත් සෑහෙන කලක් ගත වන බව රජයේ මතය යි.

Leave a reply: