ජූනි 20 ජන්දය ගැන වෛද්‍ය මතය මේ සතියේ

ජූනි මස 20 වැනි දින මහ මැතිවරණය පැවැත්විය හැකි ද? නොහැකි ද?යන්න ගැන විශේෂඥ වෛද්‍ය මතය මේ සතියේ දී වෛද්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විසින් මැතිවරණ කොමිසම ට ලබා දීම ට නියමිතය .වෛද්‍ය අංශය එම නිර්දේශය ලබා දෙන්නේ මැතිවරණ කොමිසමේ ඉල්ලීම පරිදි ය.ඒ සදහා දැනටමත් දිවයිනේ ප්‍රකට වෛද්‍ය විශේෂඥයන් රැසකගේ අදහස් වෛද්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විසින් ලබා ගෙන ඇතැයි සදහන් ය.

වෛද්‍ය මතය ලැබෙන තෙක් මහ මැතිවරණය ජූනි මස 20 වැනි දින පැවැත්වේ ද නැද්ද යන්න ප්‍රකාශ කළ නොහැකි බව මැතිවරණ කොමිසම සදහන් කර තිබේ .එම නිසා වෛද්‍ය මතය ලැබීමෙන් පසු ඒ ගැන සාකච්ඡා කිරීමට මේ මස 15 වැනිදායින් පසුව පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ නායකයන් ගේ හමුවක් මැතිවරණ කොමිසම විසින් සංවිධානය කර තිබේ .එදින වෛද්‍ය මතය මෙන්ම මැතිවරණ කොමිසමේ ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්න ගැන ද සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතය .

මැතිවරණ වියදම් අධික වීම ,වැඩිපුර නිලධාරීන් යොදවා ගැනීම ,ආරක්ෂිත ලෙස මැතිවරණය පැවැත්වීම වැනි කරුණු ගැන මෙහිදී දේශපාලන පක්ෂ වල සහ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ මතය විමසා බැලෙනු ඇතැයි දැනගන්නට ඇත .

Leave a reply: