ඩ්‍රෝන හමුදාව රට පුරා

යුද හමුදාව ට අනුයුක්තව ස්ථාපිත කරන ලද ‘ඩ්‍රෝන ‘ යානා රෙජිමේන්තුව දැනට ක්‍රියාත්මක වන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පමණි .එමගින් අත්හදා බැලීම් මට්ටමින් නිරෝධායන ඇඳිරි නීති කඩ කළ තැනැත්තන් ගැන විමර්ශනය අරඹා ඇත .ඩ්‍රෝන යානා වලින් ලද තොරතුරු අනුව බදාදා (අද) උදෑසන වන විට ඇඳිරි නීති කඩ කළ 100 කට ආසන්න පිරිසක් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි වාර්තා විය.

ඉතා සාර්ථක තොරතුරු ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් වන ඩ්‍රෝන යානා මෙහෙයුම් අපේක්ෂිත ලෙස සාර්ථක වීම නිසා ඉදිරි කාලයේ දී පළාත් වශයෙන් ඩ්‍රෝන රෙජිමේන්තු පිහිටුවීම ගැන රජයේ අවධානය යොමුව ඇත .ඇදිරි නීතිය ට අමතරව නීති විරෝධී පරිසර විනාශයන් ,සමුද්‍ර දූෂණය හා කැරලි කෝලාහල මර්දනය ට ද ඩ්‍රෝන යානා වලින් ලැබෙන තොරතුරු මහත් සේ උපයෝගී කර ගත හැකි බව හමුදා බුද්ධි අංශ පවසයි .

Leave a reply: