ඩිජිටල් උප්පැන්නය ජනපතිගේ අනුමැතිය ට

ශ්‍රී ලාංකිකයන් ට ඩිජිටල් උප්පැන්න සහතිකයක් හඳුන්වා දීමටත් ඒ සඳහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ගේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමටත් අපේක්ෂා කරන බව රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් එම්.සී .විතානගේ මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

මෙම උප්පැන්න සහතිකය මගින් මෙතෙක් පැවති සම්ප්‍රදාය වෙනස් කරමින් දෙමව්පියන් ගේ විවාහක අවිවාහක බව හා ජනවර්ගය කුමක්ද යන ශීර්ෂ ඉවත් කිරීමට යෝජනා කර තිබේ .රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල්වරයා ප්‍රකාශ කරන්නේ පියාගේ හා මවගේ විවාහක හා අවිවාහක බව යන ප්‍රශ්නය හේතුවෙන් බොහෝ දරුවන් සමාජය හමුවේ ලජ්ජාවට හා අපහසුතාවට පත්වන බවයි.ජනවර්ගය ගැන සඳහන් කිරීමෙන් ද අගතියක් සිදුවිය හැකි බව පවසන ඔහු ඊට විකල්ප ලෙස ජාතිය ශ්‍රී ලාංකික ලෙස සඳහන් කිරීමට යෝජිත බවද පවසයි.කෙසේ හෝ මෙහි අවසන් අනුමැතිය ජනාධිපතිතුමා ලබා දිය යුතු යැයි ද ඔහු කියයි.

මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් වූ පසු ඊට විකල්ප අදහසක් ඉදිරිපත් කළ අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ කීවේ ඩිජිටල් උප්පැන්න සහතිකයෙන් ජනවර්ගය කුමක්ද යන ප්‍රශ්නය ඉවත් කිරීම අයෝග්‍ය බව තමන්ගේ මතය බවයි.ජනවර්ගය නිශ්චිතව උප්පැන්න සහතිකයේ තිබිය යුතු බව ද ඔහු පවසයි .ඒ ගැන ඉදිරියේදී තම අදහස රජයට ඉදිරිපත් කරන වගද අමාත්‍ය වීරවංශ කියා තිබේ .

Leave a reply: