ගෝඨාභය ගේ ඉදිරි ආණ්ඩුවේ කැබිනට්ටුවට අලුත් මුහුණු ගණනාවක් පාතාලයන්ගේ තෝම්බුවක් හදයි

තැපෑලේ හිරවුණු ඇඩ්‍රස් නැති ලියුම් විනාශ වුණේ විෂබීජ නාශකයකින්

දැනට තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සිරවී තිබෙන විදේශ වලින් ලැබුණු ලිපි හා පාර්සල් 42000 ක ඇඩ්‍රස් මැකී ගොස් තිබේ .ඒ නිසා ඒවා නියම හිමිකරුට බාර දීමට හැකියාවක් ලැබී නැත .මේ ලිපි අතර ඉතා වටිනා දේ ඇතුළත් බව ද සඳහන් වෙයි .මෙලෙස ශ්‍රී ලංකාව ට ලැබී ඇත්තේ මාස ගණනක් තිස්සේ තැපෑලේ හිරවුණු ලිපිය .ඒවා සහමුලින්ම මැද පෙරදිග සහ ලන්ඩනය ඇතුළු විදේශයන් ගණනාවකින් ලැබී තිබුණි .

මුලින්ම මැලේසියාව ට ගුවනින් ගෙනැවිත් ඇති මෙම ලිපි මැලේසියාවේදී මලුවල බහා තිබේ .එහිදී ලිපි මලුවල බහා ලීමට පෙර ඒවාට ප්‍රබල විෂබීජ නාශකයක් ගසා ඇති අතර එම ද්‍රාවණය නිසා ලිපි 42000 ක පමණ ඇඩ්‍රස් මැකී ගොස් තිබේ .එබැවින් තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවට ඒවා හිමිකරුවන් ට බාර දිය නොහැකි ව බරපතළ ප්‍රශ්නයක් උද්ගතව ඇත .

එසේම එම ලිපි ලැබීමට නියමිතව සිටි ජනතාව ද පීඩාවට පත්ව ඇත .එම ප්‍රශ්නය මැලේසියා බලධරයන් ගේ නොසැලකිල්ල නිසා හටගත් සිද්ධියකි.එයට ප්‍රායෝගික විසදුමක් නැති බවත් ,මැකී ගිය ලිපින නැවත මතුකර ගත නොහැකි බවත් තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

Leave a reply: