තෙවැනි වරටත් ඔලිම්පික් උළෙල ඔස්ට්‍රේලියාවට එයි

2032 පැවැත්වීමට නියමිත ඔලිම්පික් උළෙල ඔස්ට්‍රේලියාවේ බ්‍රිස්බේන් නගරයේ පැවැත්වීමට ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුව අනුමැතිය ලබාදී තිබේ.

ඒ අනුව ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ පැවැත්වෙන තුන්වන අවස්ථාව එය වීමට නියමිතය.

මීට පෙර මෙල්බර්න් නගරයේදී (1956) සහ සිඩ්නි නගරයේ (2000) ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල පවත්වා තිබේ.

(Courtesy of adaderana.lk)

Leave a reply: