දින තුනක් තුළ P.C.R වාර්තා ලබා ගත් අයට පමණක් ගුවන් ටිකට් පත්

මින් ඉදිරියට විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් මෙරටට ගෙන ඒමේදී දින 3 ක් තුළ ලබා ගත් P.C.R පරීක්ෂණ වාර්තාවක් සැපයිය යුතු බවට රජය තීන්දු කර ඇත .

එවන් වාර්තාවක් නොමැති කිසිවෙකු ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයෙන් ප්‍රවාහනය නොකෙරේ .එසේම විදේශ ගුවන් සේවාවලින් මෙරටට පැමිණියද එම පිරිස රටට ඇතුළු වන විට ආගමන විගමන අංශය ට අදාළ P.C.R වාර්තා ඉදිරිපත් කර තමන් කොරෝනා අසාදිතයෙකු නොවන බව තහවුරු කළ යුතු යැයි රජය කියයි .

එම පියවර අනුගමනය නොකරන කිසිවෙකුට රටට ඇතුළු වීමට අවසර නැත .ශ්‍රී ලංකවේ කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව දින 4ක් තුළ හාරසීය ගණනකින් ඉහළ ගියේ කුවේට් සිට නිසි නිරෝධායනයකට ලක් නොවී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි පිරිස නිසාය .එම නිසා මැද පෙරදිග රටවලට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් ගමන් අත් හිටුවා ඇත .එලෙස ගුවන් ගමන් අත් හිටුවීමට ප්‍රධාන හේතුව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් කාර්‍ය මණ්ඩල අනතුරුදායක මෙම ගමන යා නොහැකි බව බලධාරීන් ට දැනුම් දී ඇති නිසා ය.

Leave a reply: