දොස්තර සංගමය සීමාව ඉක්මවා යයි.

කොරෝනා වසංගත ය පාලනය සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය ගැන ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය (G.M.O) සහ වසංගත රෝග විශේෂඥයන් අතර ගැටුමක් හටගෙන තිබේ .වෛද්‍ය සංගමය කියන්නේ දැනට කරන පරීක්ෂණ ක්‍රමවේදය වෙනස් කර රට පුරා අහඹු පරීක්ෂණ වැඩි කළ යුතු බවය.

එහෙත් විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් පවසන්නේ පවත්නා පහසුකම් අනුව දිනපතා දැනට කෙරෙන කොරෝනා පරීක්ෂණ ගණන ප්‍රමාණවත් බවය.අප වෙත ලැබෙන වාර්තා අනුව රාජ්‍ය අංශයේ දැන් දිනකට P.C.R පරීක්ෂණ 13,000 ක් ද පුද්ගලික රෝහල්වල පරීක්ෂණ 4000 ක් ද සිදු කෙරේ .

මෙරට සිටින ප්‍රධානම වසංගත රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා වන සුදත් සමරවීර මහතා මෙම විෂය පිළිබඳ ප්‍රාමාණික විද්වතෙකි.වෛද්‍ය සංගමයේ වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මෙන් ප්‍රචාරකවාදී වැඩ කටයුතුවලට වෛද්‍ය සමරවීර සම්බන්ධ නැත .වෛද්‍ය සංගමය රජය කරන කොයි දේත් නරක දකින සංවිධානයකි.එයිනුත් වැරදිම සමාජගත කිරීමට ඇතැම්හු මාධ්‍ය සාකච්ඡා උපයෝගී කර ගනිති.

වෛද්‍ය අලුත්ගේ මහතා විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීරටත් උගන්වමින් ඔහු කියන ආකාරයට වැඩ කළ නොහැකි බව මාධ්‍ය ට කියයි.වෛද්‍ය අලුත්ගේ කියන්නේ ඔවුන් කියන ආකාරයට වෛරස විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් ද වැඩ කළ යුතු බවය .මේ නිසා දැන් විශාල ගැටුමක් හටගෙන තිබේ .වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මේ ගැටුමට මැදිහත් නොවී තමන්ට ඊට වඩා වැදගත් වැඩ ඇතැයි මාධ්‍ය ට ප්‍රකාශ කළේය .

Leave a reply: