නව ව්‍යවස්ථාව ලබන වසරේ නොවැම්බරයට පෙර

රජය විසින් රටට හඳුන්වා දීමට යන නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව 2021 නොවැම්බර් මාසයට පෙර සම්මත කර ගත යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජාතික සංවිධාන නායකයන් ට දැනුම් දී තිබේ .ඒ සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් සහ මඟ පෙන්වීම තමන් දැනටමත් ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කමිටුවට ලබා දී ඇතැයි ද ඔහු ප්‍රකාශ කර ඇත .

යෝජිත නව ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත සකස් කර පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලනඥයන් සර්ව පාක්ෂික සමුළුවකට කැඳවා සංවාදය ට ලක් කිරීමට ද රජය සැලසුම් කර තිබේ .ඒ සඳහා මාස හතරත් හයත් අතර කාලයක් වෙන් කිරීමට නියමිතය .

2021 අය වැය ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර නව ව්‍යවස්ථාව අධිකරණය ට ද ඉදිරිපත් කර මැති සබයට ඉදිරිපත් කිරීම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන මාර්ග සැලසුම අනුව සිදු කෙරේ .ඒ සඳහා වන කාර්‍යාලයක් දැනටමත් බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පිහිටුවා ඇත .නව ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කමිටුවේ සභාපතිවරයා වන්නේ ව්‍යවස්ථා නීතිය පිළිබඳ විශාරදයකු වන ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ද සිල්වා මහතා ය. එම කමිටුව විසින් සම්පාදනය කරන නව ව්‍යවස්ථාව ට මහජනතාව ගේ යෝජනා සහ අදහස් ලබා ගැනීම පිණිස මේ වන විට ත් ව්‍යවස්ථා සම්පාදන කමිටුව මාධ්‍ය නිවේදන නිකුත් කර තිබේ .

Leave a reply: