පාතාලයන්ගේ තෝම්බුවක් හදයි

මෙරට පාතාල මර්දනය සඳහා තවත් පියවරක් ඉදිරියට තබමින් පාතාල කෙරුමන් සහ බල අපරාධකරුවන්ගේ සවිස්තර ලේඛනයක් පරිගණක දත්ත පද්ධතියකට ඇතුළත් කෙරේ.එය ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ද භාවිත කළ හැකි පරිදි සකස් කෙරෙන බව පොලිස් මූලස්ථානය පවසයි .

දැනට මැද පෙරදිග රටවල සිට ශ්‍රී ලංකාවේ පාතාලය හා කුඩු ජාවාරම මෙහෙයවන්නන් ද මෙලෙස ලැයිස්තුගත කෙරෙන අතර ඉන්පසු ජාත්‍යන්තර පොලීසිය ලවා ඔවුන් ට රතු නිවේදන ලබා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත .

ජනාධිපතිවරයා ගේ අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මෙම පාතාල මර්දන වැඩසටහන යටතේ පාතාල කෙරුමන් ගේ සිට අයි.ආර්.සී.කරුවන් හා ගම්වල බලය පතුරුවා ගෙන සිටින ගමේ චණ්ඩින් ගැනද වාර්තා ලබා ගැනෙන බව පොලිස් මූලස්ථානය පවසයි .මේ සියල්ලන්ගේම පූර්ව අපරාධ වාර්තා අධ්‍යනය කර පාතාල මර්දන මෙහෙයුම් වේගවත් කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයා පොලීසියට උපදෙස් දී ඇත .එළඹී තිබෙන මහ මැතිවරණ වාතාවරණය තුළ අපරාධ වර්ධනය වීමේ අවදානමක් ඇත්දැයි විමර්ශනය කොට ඒවා වැළැක්වීම පිණිස පොලිස් පාතාල මර්දන ඒකකය යොදවන ලෙස ද නියම කර තිබේ .

Leave a reply: