පාර්ලිමේන්තුව මාර්තු 01 දිනම විසුරුවන ලෙස පොහොට්ටු මන්ත්‍රීවරු රජයෙන් ඉල්ලති.

අප්‍රේල් මස 25 ත් 28 ත් අතර දිනක මහ මැතිවරණය පැවැත්විය හැකිවන ලෙස පාර්ලිමේන්තුව මාර්තු මාසයේ පළමු වැනි දින විසුරුවා හරින ලෙස පොහොට්ටුවේ පක්ෂ නායකයන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගෙන් සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගෙන් ඉල්ලා සිටියේය .මේ සතියේ පවත්වන ලද පොහොට්ටුවේ පක්ෂ නායකයන් ගේ විශේෂ රැස්වීමකදී ඔවුහු මෙම ඉල්ලීම කළහ .

කලින් රජය සැලසුම් කර තිබුණේ මාර්තු මස 3 වැනි දින හෝ 4 වෙනි දින පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමටය.එසේ වුව හොත් මැතිවරණ ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරයට තිබෙන කාලය සීමා වන අතර මන්ත්‍රීවරුන්ට සිංහල අවුරුදු නිවාඩුව නිසා සතියක් පමණ ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරයේ නියැලීමට නොහැකි වන බව සඳහන් කර තිබේ.මෙවර උග්‍ර මනාප පොරයක් ඇති විය හැකි බැවින් ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරයේ එක් දිනයක් හෝ අහිමිවීම තමන්ට විශාල පාඩුවක් වන බව පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රීවරු පක්ෂ නායකයන් වෙත වැඩිදුරටත් අවධාරණය කළේය.

Leave a reply: