පාවෙන ජන්ද දිනා ගැනීමට ගෝඨා ගේ පුරවැසිකම ගැන බොරු මවයි

ජනාධිපතිවරණයේදී තමන් සහාය පල කරන්නේ කවර පක්ෂයකටදැයි මෙතෙක් තීරණය කර නැති 22%ක පමණ ජන්ද දායක පිරිසෙන් බහුතරය තුළ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පිළිබඳ අවිශ්වාසයක් ඇති කිරීම සදහා වැඩපිළිවෙළක් එ .ජා .ප ය විසින් දියත් කර තිබේ.

ඒ අනුව ගෝඨාභය ඇමෙරිකානු පුරවැසියෙකුයැයි විවිධ ජන කණ්ඩායම් ලවා නිතර ප්‍රචාරය කිරීම ඔවුන්ගේ සැලසුමයි. ජනාධිපතිවරණයේ අවසන් දින දෙකේ මෙම ඒකපාර්ශ්වික අසත්‍ය ප්‍රචාරය කිරීම සදහා මෙරට ක්‍රියාත්මක වන viber සේවාව ලබා ගැනීමට දැනටමත් මෙම පිරිස ක්‍රියා කර ඇත. මංගල සමරවීර න්‍යායට අනුව ඕනෑම බොරුවක් දිගින් දිගටම ප්‍රකාශ කිරීමෙන් එය ඇත්තක් සේ හැගවිය හැකි බැව් කියවේ. ගෝඨාභය ගේ පුරවැසි බොරුව සමාජගත කිරීමට සිය දෙනෙකුගෙන් යුතු කණ්ඩායමක් දැනටමත් පත්කර ඇත. එම මඩ කණ්ඩායම පාවෙන ජන්ද දිනා ගැනීමට ගෝඨා ගේ පුරවැසිකම ගැන බොරු මවයි.

Leave a reply:

Site Footer

Sliding Sidebar

Social Profiles

Facebook Page