බදු ලිපිගොනු ලක්ෂ හයක් වසා දමයි .රටට අලූත් බදු ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට තීන්දු කෙරේ .

පසුගිය රජය මගින් ජනතාව පීඩාවට පත්කරමින් පවත්වාගෙන ගිය සංකීර්ණ බදු ක්‍රමය අහෝසි කර දමා අලුත් සරල බදු ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට ආණ්ඩුව තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව මේ වන විටත් උපයන විට ගෙවීමේ බද්ද අහෝසි කිරීමෙන් වැඩකරන පන්තියේ ලක්ෂ 6ක ජනතාවගේ බදු ලිපිගොනු සතියක් තුල වසා දැමීමට හැකිවිය .එයින් අහිමි වූ ආදායම උපයා ගැනීම සඳහා ජනතාවට පීඩාවක් නොවන සරල ආදායම් ක්‍රම තුනක් ආණ්ඩුවවිසින් හඳුනා ගෙන ඇති බව මුදල් අමාත්‍යංශය කියයි .

රජය ගණන් බලා ඇති ආකාරයට රටේ ජනතාව තමන් ලබාගන්නා භාණ්ඩ හා සේවා වෙනුවෙන් බදු වර්ග හැත්තෑ හයක් ගෙවා දමති .මෙයින් ජනතාව අසීමිත ලෙස පීඩාවට පත්ව ඇති අතර භාණ්ඩ මිල ගණන් ද ඉහළ ගොස් තිබේ .මෙම තත්ත්වයෙන් ජනතාව මුදවා ගෙන ඔවුනට උපරිම සහනයක් සැලසීම සඳහා මෙම බදු වර්ග 76 බදු වර්ග පහළොවක් දක්වා අඩු කිරීමට ආණ්ඩුවේ ආර්ථික සැලසුම් කමිටුවක්‍රියා කරන බව පසුගිය සතියේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට වාර්තා කළේය .ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපතිවරණයේදී ඉදිරිපත් කළ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය අනුව ලංකාවේ බදු ක්‍රමය සරල කරන බවට දුන් පොරොන්දුව ඉටු කරමින් මෙම තීරණය ක්‍රියාත්මක කරන බව බව ආණ්ඩුව පවසයි.ඒ අනුව ඉදිරි කාලයේ දී මෙම බදු ගණන අඩු කරමින් සංයුක්ත බදු ක්‍රමයක් රටට හඳුන්වා දෙනු ඇත .එයින් පසුව තරගකාරී වෙළෙඳ පොළේ භාණ්ඩ හා සේවා මිල ගණන් සෑහෙන පමණ පහළ වැටෙනු ඇතැයි රජය අපේක්ෂා කරයි .

Leave a reply: