මංගල ගේ ඉල්ලා අස්වීම බාරගන්නේ නැතිලු

මහ මැතිවරණය ට නාම යෝජනා බාර දුන් කිසිදු අපේක්ෂකයෙකු ට එම අපේක්ෂක ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ හැකියාවක් නැතැයි මැතිවරණ කොමිසම පවසයි .මෙලෙස තමන් ඉල්ලා අස්වන බව ප්‍රකාශ කළ අපේක්ෂකයන්ට ත් කොමිසම මෙම තීරණය දැනුම් දුන් බව සඳහන් කළේය .

මාතර මංගල සමරවීර ,කලුතර පාලිත තෙවරප්පෙරුම සහ තවත් දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක විවිධ අපේක්ෂකයන් තමන් අපේක්ෂකත්වය අත් හරින බව කියා තිබුණි එහෙත් කලුතර පාලිත තෙවරප්පෙරුම හිටපු මන්ත්‍රීවරයා ට මේ ගැන කරුණු පැහැදිලි කිරීමෙන් පසුව ඔහු තම අදහස නැවත සලකා බැලීමට තීන්දු කර ඇත . මාතර මංගල සමරවීර සහ තවත් සුලු පක්ෂ ගණනාවක අපේක්ෂකයන් අපේක්ෂකත්වයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට ගත් තීන්දුව වෙනස් කර නැත .එහෙත් මැතිවරණ කොමිසම පවසන්නේ තමන්ට එම ඉල්ලා අස්වීමේ කතා අදාල නොවන බවය .සුපුරුදු ලෙස මංගල සමරවීර ගේ නම මාතර ජන්ද පත්‍රිකාවේත් සෙසු අපේක්ෂකයන් ගේ නම් අදාල දිස්ත්‍රික්කවල ජන්ද පත්‍රිකාවලත් ඇතුළත් වන ලෙස ඒවා දැනටමත් මුද්‍රණය කර තිබේ .ඒ නිසා ඉල්ලා අස්වනවායැයි කියන කතා මේ රටේ මැතිවරණ නීතිය ට අදාළව බාර නොගන්නා බව මැතිවරණ කොමිසම කියයි.

Leave a reply: