මහර ගැටුමට බල පෑ හේතු හඳුනා ගනී.

රැඳවියන් 11 දෙනෙකුට මරු කැඳවූ මහර බන්ධනාගාරයේ ගැටුමට බලපෑ සැබෑ හේතු තුනක් රජය විසින් හඳුනාගෙන තිබේ .

ඉන් පළමු ගැටලුව අධික තදබදයයි.900 ක් රැඳවියන් ට ඉඩ ඇති මහර බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් 2400 ක් රඳවා තිබියදී මෙම ගැටුම හට ගැනුණි .බන්ධනාගාරය තුළ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන ඉහළ යාම නිසා රැඳවියන් ට P.C.R පරීක්ෂණ කරන ලෙස කළ ඉල්ලීම බන්ධනාගාර වෛද්‍යවරුන් නොසලකා හැරීම තවත් හේතුවකි.’රිවර්ස්’ නම් මත් පෙත්ත සහ මානසික රෝගවලට භාවිත කරන බෙහෙත් අධික මාත්‍රාවෙන් භාවිත කිරීම ගැටුමට බලපෑ තෙවැනි හේතුව යි.

මෙම කරුණු ගැන දැනට පරීක්ෂණ කමිටු හතරක් මගින් විමර්ශනය කරගෙන යයි.බන්ධනාගාර පාලන අධිකාරිය හා සිරකරුවන් අතර ඉදිරියේදී මෙවැනි අර්බුද ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා අදාළ පරීක්ෂණ වාර්තා උපයෝගී කරගන්නා අතර සුලු වැරදි සඳහා බන්ධනාගාර ගතවූවන්ට නිදහස ලබා දී තදබදය අවම කිරීමට රජය දැනටමත් පියවර ගෙන තිබේ .මෙයට අමතරව තවත් විශේෂිත බන්ධනාගාරයක් අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ පිහිටුවීමට ද තීන්දු කර ඇත .

Leave a reply: