මුස්ලිම් කොංග්‍රසය -දෙමළ සන්ධානය ඉන්දියාවට ගතු කියයි

දෙමළ ජාතික සන්ධායේ හා ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ සාමාජිකයන් මුණගැසුණ කොළඹ සිටින ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් ගෝපාල් බාග්ලේ මහතා ශ්‍රී ලංකා රජයට පළාත් සභා ක්‍රමය අහෝසි කිරීමට ඉඩ නොදෙන බව පවසා ඇතැයි වාර්තා වෙයි .

පළාත් සභා ක්‍රමය ඇතුළත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වැනි සංශෝධනය අහෝසි කළ යුතු බවට රජයේ මැති ඇමැතිවරුන් ගණනාවක් පසුගිය දා කරුණු දක්වා තිබුණි .දෙමළ සන්ධානයේ හා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ නායකයන් ඉන්දීය මහ කොමසාරිස්වරයා මුණගැසී මේ ගැන පැමිණිලි කර ඇත .එහිදී ඔහු ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ 13 වැනි සංශෝධනය සම්මත කර ගැනුණේ ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර අත්සන් කළ ගිවිසුමකින් නිසා ශ්‍රී ලංකාව ට හිතුමතේ එය අහෝසි කිරීමට ඉඩ නොදෙන බවයි.එවැන්නක් කරන්නට ගියහොත් සිය රටේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික බලපෑම් එල්ල කර තත්ත්වය පාලනය කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව ද මහ කොමසාරිස්වරයා ප්‍රකාශ කර ඇත .

Leave a reply: